Workstation with semi-open fronted containers with touch panel and pick-by-light

E-Pick

Opprettelse og drift av Pick by Light plukkesystemer

E-Pick er en rimelig stand-alone-løsning til opprettelse og drift av Pick by Light. Gjør deg nytte av en høyere sikkerhet og forbedret effektivitet for dine plukkingsoppgaver i lageret ditt.

Et vel gjennomtenkt, grafisk brukergrensesnitt gjør det mulig for brukeren å bygge opp en komplett Pick by Light-applikasjon, uten spesialkunnskaper innen EDB – fra tilkoplingen til en ordredatabase via installasjonen av betjeningselementene og tilordningen av lagerplassene og frem til den daglige driften.

E-Pick understøtter forskjellige muligheter til å overlevere dine produkter og bestillingsdata. Dataene kan utveksles via en xml-fil, en tilkopling til din SQL-database eller direkte via et SAP-grensesnitt.

E-Pick gir muligheten til å utstyre ditt profesjonelle lager enten helt eller delvis med Pick by Light, slik at du gjøre det raskere og mer effektivt, eller du kan utvide ditt allerede eksisterende Pick by Light-system selv. I tillegg til dette er Pick by Light en veletablert metode til å utføre plukking av kundeordrer på en rask og sikker måte.

Liten arbeidsplass, imponerende ytelse

E-Pick er spesielt godt egnet for mindre arbeidsstasjoner, som blir til selvstendige offline celler til plukking og montering og som må reagere fleksibelt på endringer og tilpasninger på kort varsel. Et kjerneelement her er datamaskinen med touch panel, som styrer de tilkoplede Pick-elementene og instruerer medarbeiderne.

Selv dersom dine logistiske oppgaver endrer seg, er E-Pick tilpasset den nye situasjonen på et minimum av tid.

GREATER PICKING RELIABILITY AND EFFICIENCY

Krevende montasjearbeider må hele tiden ta høyde for økonomiske faktorer. Vår pick@work er en utvidelse på touch-panelet. pick@work-teknologien hjelper deg til å optimere arbeidsprosesser, øke effektiviteten og forbedre kvalitetsstandardene – idet det tas hensyn til ergonomiske aspekter – til beste for dine medarbeideres helse.

Det lysstyrte montasjesystemet maksimerer ytelsen ved arbeidsstasjonen der det monteres manuelt. Fastlagte parameter for forløp og integrerte montasjeanvisninger optimerer arbeidsprosessene.

Innovasjonen: Systemet knytter sammen ergonomiske arbeidsstasjoner med Pick by Light, og det fører medarbeideren skritt for skritt gjennom prosessen til montasjearbeidet ved hjelp av en displayveiledning. Medarbeideren velger ut ordrene via displayet, og deretter lyser lagerplassene opp i riktig montasjerekkefølge. Samtidig fører bilder eller tegninger over montasjeskrittene medarbeideren skritt for skritt gjennom arbeidsprosessen ved hjelp av veiledningen på displayet. Arbeidsprosessens kompleksitet blir tydelig, feilkvoten minimeres og kvaliteten sikres.

  • Kostnadseffektiv begynnerløsning

  • Økning av effektiviteten i plukkearbeidet

  • Forbedret plukkekvalitet

  • Enkel parametrering av ordreavviklingen, kan utvides trinnvis

  • Brukervennlig, det behøves ingen egen programmerer

  • Økning av ytelsen i din lageroutput til 300 %.

  • Minimering av feilkvoten til en tiendedel

  • Plukkingen kan spores

  • Ideell for lagre med inntil 800 produkter per arbeidsstasjon

LAST NED

Brochure E-Pick EN

Brochure E-Pick EN

1.3 MB
Hvordan kan vi hjelpe?