haribo_grafschaft_2018_11.tif

Høylager

Fordelene ved høylagerteknikken

For å møte de utfordringer du står overfor, tilbyr vi ved siden av våre delautomatiserte løsninger også automatiske pallehøylagre . Du har nytte av forskjellige fordeler som eksempelvis en høy lagertetthet, direkte tilgang til alle artikler, en høy prosesshastighet og -sikkerhet, en utmerket tilgjengelighet (døgnet rundt) samt en optimal utnyttelse av plassen.

 

Tallrike utførelser for forskjellige behov 

For de forskjelligste bruksområder utvikler teams av spesialister hos SSI SCHÄFER kundeorienterte, så å si skreddersydde løsninger, slik at ditt lageranlegg er perfekt tilpasset dine spesielle behov. I høylageret for paller kan du lagre både kurante palltyper og spesiallastbærere.

De forskjellige lagringsvariantene – fra enkel dybde til flere dybder – samt tilsvarende tilpassede hyllebredder sørger for et maksimum av fleksibilitet når det gjelder utnyttelsen av plassen. Ved siden av pallehøylageret, tilbyr vi også helautomatiske lagre for kasser, kartonger eller brettSpesielt i kjøle- eller frysevaresegmentet med sine helt spesielle krav har vi en mengde referanser fra hele verden. 

HØYREOLLAGER FRA SSI SCHÄFER

Save space with optimal space utilisation.

Storing conventional pallets types along with special load carriers

Høyreollager: Optimal utnyttelse av plassen, rask og direkte tilgang, sikker lagring til over 40 meters høyde

Picture of pallet racking at QuantiParts

Alt fra design, statiske beregninger, konstruksjon og faktisk oppbygging – fra oss får du alt one-stop. For eksempel står vår avdeling for stålkonstruksjon for individuelle løsninger som utnytter plassen som står til rådighet samt andre betingelser optimalt, og den tilpasser seg selv de strengeste toleransekrav. Slik danner den det sikre fundamentet for den automatiske betjeningens fulle yteevne. 

Våre internasjonalt erfarne prosjektledere utvikler enestående løsninger, som er nøyaktig tilpasset dine behov. Vi garanterer deg en helhetlig og systematisk prosjektering samt en sikker montasje. Utover dette sørger uavhengige kvalitetssikringsinspektører for at våre strenge kvalitetsstandarder overholdes. 

Storage and Retrieval Machine SSI Exyz

Hele spekteret av utførelsesvarianter for reolsystemer er meget stort . Mellom et helautomatisk høyreollager i silokonstruksjon og et manuelt betjent reolanlegg finnes det en hel rekke blandingsformer. Prinsipielt skjelner vi mellom lagre til oppstilling i en hall (inhouse) eller såkalte siloanlegg. Når det gjelder silokonstruksjonen, så utgjør reolen selv den bærende underkonstruksjonen for tak og fasade – bygg av en separat hall bortfaller. 

Gjennom presisjon ned til minste detalj og en vel gjennomtenkt teknikk er SSI SCHÄFER som en av de få tilbyderne av automatiske reolsystemer i stand til å realisere pallesiloer med en høyde på mer enn 40 meter. Gjør deg nytte av en lønnsom innsparing av plass gjennom den kompakte byggemåten, en enda raskere utnyttelse av anlegget takket være kortere montasjetider samt lavere driftskostnader. Fra en konstruksjonshøyde på ca. 20 meter kan det være formålstjenlig å utføre et høyreollager i silokonstruksjon.

Utover den robuste stålkonstruksjonen leverer SSI SCHÄFER også lagerplattformer,trapper og sikkerhetsinnretninger samt retrieval machines og shuttle-systemer. Alle komponentene produseres av oss selv og er individuelt tilpasset de respektive høyreolanleggene, med største nøyaktighet. Dessuten tilbyr vi i ekstra utstyr som er spesielt tilpasset lageret, som for eksempel tak- og veggpaneler. Disse kan leveres i form av en omfattende helhetlig produktpakke.

Hvilken byggemåte som er den optimale løsningen for deg, er et spørsmål som avhenger av forskjellige parametere. Vi gir deg gjerne vårt råd og stiller våre kjernekompetanser for design, statiske beregninger, konstruksjon og produksjon til disposisjon her i vårt eget firma. Som en sikker partner står SSI SCHÄFER for en langsiktig investeringssikkerhet. Selv våre mest komplekse systemer kan utvides eller modifiseres – også etter mange år. Vi overtar hele prosjektledelsen i anleggsbygget for høyreoler og miniload lagre – helt fra ideen blir født og til overdragelsen av det ferdig realiserte anlegget.

 • Unike løsninger, optimalt tilpasset dine krav 

 • Allsidighet både når det gjelder produkt og varianter, og så når det gjelder størrelse og høyde

 • Gjennomføring av spesialanlegg 

 • Produktene tilfredsstiller ekstreme krav, som eksempelvis frysevaretemperaturer 

 • Sikkerhet når det gjelder leverandørkjeden, takket være egen stålfabrikk og beholdning av stålmengder

 • Profesjonell produktledelse og montasjeavvikling: Internasjonalt erfarne prosjektledere, sertifisert ifølge International Project Management Standard 

 • Utførlig og omfattende montasjedokumentasjon

 • Prosjekterings- og kostnadssikkerhet 

 • Avdelinger over hele verden, som sikrer den lokale kompetansen

 • Innsparing av flate takket være en optimal plassutnyttelse 

 • Reolsystemene kan brukes på mange forskjellige måter og muliggjør gjennomføring av alle vanlige lagringsvarianter

 • Systemene kan utvides eller modifiseres – også etter mange år 

 • Omfattende program av tilbehør 

 • Ettersalgstjenester foretas av SSI SCHÄFER (reparasjoner, reolinspeksjoner, reservedeler eller ombygginger) 

UTVIDELSE HOS JYSK I ULDUM I DANMARK

Med fire høyreollagre, 216 000 pallelokasjoner, 32 Exyz pallekraner, 31 ergonomiske arbeidsstasjoner og 18 Schäfer miniloadkraner er distribusjonssenteret til JYSK i Uldum i Danmark et eksempel på logistikk i verdensklassen.

Utvidelse hos JYSK i Uldum i Danmark

Vi har samarbeidet med JYSK i et drøyt tiår og har nylig stått for utvidelsen av distribusjonssenteret – blant annet med et nytt høyreollager.

Samarbeidet med JYSK er et godt eksempel på hvordan vi som logistikkpartner kan støtte utviklingen hos kundene og utvide og optimalisere internlogistikken deres etter hvert som de vokser og behovene endrer seg.

Hvordan kan vi hjelpe?