CGI Highlight image with high-bay racking, robots and conveying process

ROBOTLØSNINGER

Smarte robotløsninger fra SSI SCHÄFER

Med det digitale skiftet blir intelligent og effektiv bruk av roboter et kjerneelement i automatisert intralogistikk.
Automatisering ved hjelp av roboter er en integrert komponent i effektive, moderne 4.0-bruksområder for logistikk.
SSI SCHÄFER tilbyr en bred portefølje av robotløsninger for en rekke bruksområder på markedet. Teknologien er tilpasset kundenes krav og løser typiske problemer og utfordringer i forskjellige bransjer.
Som ledende global leverandør av løsninger for modulære lager- og logistikksystemer implementerer vi spesialtilpassede robotløsninger for at logistikken skal passe til en rekke bruksområder: Vi tilbyr en lang rekke tilpassede løsninger – fra palletering og depalletering til lagring og plukking – som smidig kan integreres i hele systemet.

Den komplette tjenesteporteføljen fra SSI SCHÄFER omfatter:

  • Bruk av robotløsninger til plukking av deler

  • Portalroboter eller leddarmroboter for lagring, plukking, depalletering og palletering av esker og lag

Robotteknologi er et viktig kjerneelement i Schäfers system for plukking av esker med forskjellige automatiseringsnivåer for å kunne tilpasse plukkingen av produktenheter. Roboter brukes til å depalletere lag for lag og for å palletere blandede paller.
Ingen robot er bedre enn programvaren som styrer den. SSI SCHÄFER har omfattende IT-systemekspertise som gir oss nødvendige kunnskaper internt. Modulene i den proprietære WAMAS®-logistikkprogramvaren gjør roboter mer «intelligente» og egnet til helhetlige logistikkløsninger.


Robotløsninger for særlige bruksområder
Vi bruker leddarmroboter og portalroboter til robotassistert depalletering og palletering av dekk, hjul, felger og møbler. De spesielle gripesystemene gjør det mulig å unngå begrensninger i funksjonalitet og stabilitet. Vi implementerer også tilpassede løsninger for produksjonslogistikk i markedssektorer som bil, papirmasse og papir, kjemikalier eller detalj- og engroshandel.
Smarte robotløsninger gjør det mulig å automatisere prosesskjeden kontinuerlig og betyr høy dynamikk, fleksibilitet og driftspålitelighet.
 

HASTIGHET OG KVALITET I SAMMENSTILLING AV ORDRENE

piece_picking_502.tif

Fordelene med robotløsninger fra SSI SCHÄFER

  • Høy driftspålitelighet, dynamikk og effektivitet

  • Skånsom produkthåndtering og lav feilprosent

  • Fjerner ergonomisk ugunstige arbeidstrinn for de ansatte

  • Reduserte driftskostnader (TCO)

  • Konstante tjenester: uavhengig av produktstørrelse, produktvekt, arbeidstider, omgivelsesforhold eller ergonomiske krav

  • Programvare, intralogistikkmaskinvare og industriell bildebehandling fra én enkelt kilde

Robotics.jpg

Robot Brains

piece_picking_575.tif

PLUKKING AV DELER MED ROBOTER

depalletizer_robot.jpg

DEPALLETERING OG PALLETERING MED ROBOTER

Automated guided vehicles

Transportløsninger

Førerløse trucker (AGV)

Ingen elementer tilgjengelig

Hvordan kan vi hjelpe?