SSI Robo-Pick/plukkerobot

Vår SSI Robo-Pick er den første helautomatiske plukkecellen, som uten vanskeligheter lar seg integrere i allerede eksisterende lagerarkitekturer. Gjør deg nytte av en høyeste plukkekvalitet og en effekt på inntil 2.400 plukkeoperasjoner per time. 

Plukkingen, dvs. sammensettingen av et individuelt utvalg av artikler for en kunde, er den mest krevende oppgaven innen lagerautomatisering. Alle forsøk på å gjøre plukkingen enklere og mer kostnadseffektiv ved bruk av pick-automatisering har så langt strandet på grunn av den manglende fleksibiliteten bildebearbeidingen har oppvist. SSI SCHÄFER har løst dette problemet og utviklet SSI Robo-Pick. Vår Pick-robot tar seg nå av det monotone arbeidet som så langt har vært overlatt til medarbeiderne på lageret. 

Takket være en innovativ kombinasjon av prosesser som omfatter 3D og 2D bildebearbeiding, har SSI SCHÄFER nådd et teknologisk gjennombrudd. 

HASTIGHET OG KVALITET FOR SAMMENSTILLINGEN AV DINE ORDRER

SSI Robo-Pick

Vår SSI Robo-Pick betjenes fra vårt shuttle system Cuby, Schäfer Carousel System (SCS) eller vår Schäfer Miniload Crane med brett som er lastet med ett lag. Disse analyseres og evalueres av bildegjenkjenningssystemet, som er spesielt utviklet for vår SSI Robo-Pick. På basis av bestillingskravene fra vårt Warehouse Management System plukkes de nødvendige produktene skånsomt og innen få sekunder av Pick-roboten og legges i den respektive ordrebeholderen. Avhengig av hvordan ordren er satt sammen, kan på denne måten mellom 10 og 20 ordrer behandles samtidig. 

Når det gjelder dens gjenkjenningsrate, påvirkes vår SSI Robo-Pick bildebearbeiding hverken av produkter i flere lag eller produkter som ligger skrått, ei heller sorte artikler, runde produkter eller asymmetriske og skrå emballasjer. Din fordel: Lagerartikler må hverken innlæres på en komplisert og dyr måte eller er det nødvendig at artiklene ligger i en spesiell posisjon i lagerkasseren. 

For at den riktige artikkelen skal lande hos kunden, anvender vår SSI Robo-Pick den sammenknytningen mellom lastbærer og artikkel som finnes i ethvert automatisert lager. Hvert brett eller hver kasser – dette betyr lastbæreren – er alltid tilordnet en artikkel. Den flertrinns overvåkningen av hele prosessen fører samtidig til et praktisk talt feilfritt plukkeresultat. 

Bruken av SSI Robo-Pick er ikke begrenset til ren plukking. Metoden egner seg eksempelvis også fremragende til returhåndtering – dette er et område innenfor logistikken som stadig får større betydning innen postordrehandelen.

SSI Robo-Pick

Med plukkesystemet SSI Robo-Pick har det oppstått et innovativt produkt som uten problemer kan bearbeide en enorm mengde forskjellige produkter med forskjellige mål, former og overflateegenskaper. Med SSI Robo-Pick oppnår SSI SCHÄFER ikke bare et teknisk gjennombrudd, for dette systemer fører og så til et forhold mellom kost og ytelse som aldri har vært oppnådd tidligere. Og det er dette som er spesielt viktig for SSI SCHÄFER: Innovasjoner som lønner seg både på en rask og bærekraftig måte. Med rette ble SSI Robo-Pick i februar 2011 utmerket som «Årets beste produkt». 

 • Helautomatisk plukkecelle 

 • Over 2.400 plukkeoperasjoner per time

 • Høyeste fleksibilitet, da produktene ikke må innlæres

 • Skånsom mot produktene

 • Det er ikke nødvendig med noen ekstra administrasjon av produktdataene

 • Totrinns bildegjenkjenningssystem leser inn produktenes posisjon i lagerkasseren og styrer den universelle Pick-roboten 

 • Hurtig Return-on-Investment

 • Høy plukkekvalitet og -sikkerhet

 • Liten feilkvote 

 • Korte gjennomstrømningstider for ordrene

 • Avlaster medarbeiderne for monotone bevegelsesforløp

 • Egner seg for både varer med hyppig omsetningsfrekvens og med langsom omsetningsfrekvens 

HVORDAN KAN VI HJELPE?