INNNES Ltd, Island: Matvaregrossist med tre temperatursoner

Innnes har vært på markedet i 35 år og har vokst fra å være et tremannsfirma til å bli landets største leverandør av matvarer til detaljhandel og catering.

Plasseringen av logistikksenteret ble valgt på grunn av beliggenheten – rett ved havna. Plasseringen gjør at innkommende varer bringes raskt og enkelt frem til lageret, og at leveringstiden til kundene blir kortere. Imidlertid var plassen på stedet begrenset og måtte dermed utnyttes optimalt. Hvis Innnes for eksempel skulle lagre og håndtere de nåværende volumene manuelt, ville de trenge et tre ganger større lagerareal samt flere ansatte.

SSI SCHAEFER har levert en automatisert lager- og håndteringsløsning til Innnes, Islands ledende grossist og importør innen høykvalitets matvareprodukter. Systemet har vært i drift siden slutten av 2020 på grossistens nye distribusjonssenter i Reykjavik.

Det nye lageret har tre ulike temperatursoner for oppbevaring av tørrvarer, frysevarer og ferskvarer. En innovativ kombinasjon av automatiske og manuelle systemer sikrer transparent vareflyt, høy ytelse og effektive prosesser.

"Vi kunne ha beholdt organisasjonen slik den var 35 år siden, og videreført den helmanuelle driften. Vi visste at hvis vi gjorde det, ville vi være ute av konkurransen. Den eneste måte å beholde konkurranseevnen på er å bruke teknologi", fortsetter Magnús Óli Ólafsson.

Last ned fil

AUTOMATISERING SOM KONKURRANSEFORTRINN

SSI SCHAEFER designet totalkonseptet for Innnes' logistikksenter ved hjelp av dataanalyse og prioritering av grossistens målsettinger. I tillegg til et automatisert høylager (HBW) og et smålastsystem (ASPW) omfattet prosjektet også SSI Cuby-shuttlesystemet, en helautomatisk lagerløsning som gir optimal plassutnyttelse for esker og brett. Transportørsystemer for paller og beholdere flytter varene, mens SSI Schäfers logistikkprogramvare WAMAS® tar seg av lagerstyringen.

Anlegget i Reykjavik har et samlet areal på 15 055 m² med tre temperatursoner samt stasjoner for andre kjernefunksjoner. Rundt 2800 m² av dette arealet brukes som plukkområde for ferskvarer, og ytterligere 5600 m² brukes som plukkområde for tørrvarelinjen og frysedelen.

Den innovative designen har en perfekt balanse mellom automatiserte og manuelle prosesser. Størstedelen av automatiseringen er gjort i forbindelse med sonene for dypfrysing og omgivelsestemperatur. Ferskvarelageret er basert på person-til-gods-prinsippet, og håndteringen er hovedsakelig manuell.

"Vi valgte SSI SCHÄFER basert på omdømmet de har i markedet, og vi fikk individuelt tilpasset service helt fra starten. De gav oss råd om hvilken layout og teknologi vi burde velge, basert på våre egen prosessdesign. SSI SCHÄFERs eksperter har hjulpet oss fra dag én og gjør det fremdeles."- Magnús Óli Ólafsson, CEO hos Innnes

  • Den største fordelen for kunden er muligheten til å lagre alle typer varer i én og samme bygning.

  • De tre sonene for dypfryste, omgivelsestempererte og tørre varer er atskilt, men likevel forbundet med hverandre for å sikre sømløs plukking og konsolidert ordrebehandling.

  • Innnes har det eneste høyteknologiske lageret på Island.

  • Konseptene som er benyttet, sørger ikke bare for mindre manuelt og tungt arbeid for de ansatte, men gir dem også mulighet til å jobbe med avansert teknologi og varierte arbeidsoppgaver.

FRA TREMANNSFIRMA TIL STØRSTE MATVARELEVERANDØR TIL DETALJHANDEL OG CATERING

Et høylager for tørrvarelinjen med tre midtganger inneholder 11 300 lagerplasser med dobbel dybde, som betjenes raskt og pålitelig av tre energieffektive SSI Exyz lagring/henting-maskiner. I tillegg er det et shuttlelager med to midtganger som gir 20 800 plasser for mindre lastbærere. Fire SSI Cuby-heiser og 50 SSI Cuby ettnivås shuttler transporterer beholdere eller esker med en vekt på opptil 35 kg.

SSI SCHÄFER installerte også to arbeidsstasjoner for palletering og to for depalletering, som sørger for rask og effektiv håndtering av ordrekonsolidering og innkommende varer.

Etter at plukkingen til ordren er gjort og den er klargjort for utlevering, kan den mellomlagres i høylageret mens den venter på å bli hentet. På den måten unngår man å bruke gulvplass til oppbevaring av ferdige paller.

Utformingen det nye lagerets frysesone er ikke mindre imponerende. Varene lagres i -25 °C i et høylager med to midtganger og 3600 lagerplasser for lastbærere. 9700 brett rommes av et automatisert ASPW-system med to midtganger.
Sammensetting og utpakking av paller utføres på to arbeidsstasjoner som er utformet i samsvar med ergonomics@work!®-konseptet. Den avanserte arbeidsstasjonsløsningen sørger for logisk brukerveiledning og har innebygd feildeteksjon.

Konseptet er utformet for å gi maksimal prosesseffektivitet så vel som bekvemmelighet og bedre arbeidsforhold for de ansatte.


SMART CONCEPT IN DETAILS

"Vi leverer til hele Island. Det er nødvendig at vi er både dyktige og raske, for kundene våre er avhengige av oss",
Magnús Óli Ólafsson, CEO hos Innnes.