Vertical Storage Lift LogiMat SLL

Palle-gjennomløpsreoler

FIFO – det smarte lagerprinsippet 

Pallelagringen etter FIFO-prinsippet (First In First Out) er meget fordelaktig når du skal lagre varer med forfallsdato eller du skal overvåke partier eller produktserier. De pallene som ble satt inn på lager først, tas også ut igjen som de første (FIFO). Som bufferlager i varemottaket og i vareutleveringen eller i produksjonen spiller palle-gjennomløpsreolen også en viktig rolle. 

Vanligvis betjenes de med frontlastere og skyvemasttrucker, mens de på det nederste nivået også betjenes med manuelle løftevogner. Gjennomløpsreoler fungerer simpelthen med tyngdekraften og trenger intet elektrisk system. Innlasting og uttak skilles klart, slik at en bedre organisasjon oppnås. utover dette kan våre palle-gjennomløpsreoler ganske enkelt innlemmes i en automatisert materialflyt. Derfor er de også velegnet for helautomatiske lagre. 

 

Effektiv utnyttelse av flate og volum i lagre 

Rent bortsett fra lagerorganisasjonen etter FIFO-prinsippet, ligger fordelene av våre palle-gjennomløpsreoler spesielt i den effektive utnyttelsen av flate og volum.


Dette produktet forhandles av vår partner LIS.

FORSKJELLIGE UTFØRELSER FOR FORSKJELLIGE KRAV

Hos SSI SCHÄFER får du palle-gjennomløpsreoler som er optimalt tilpasset dine spesielle behov. For eksempel tilpasser vi rullebanene med bremsehjul og forskjellige hjuldeler til ditt lagergods. Når det gjelder plukkingen, står det flere varianter til rådighet, blant annet med overbygget plukkingstunnel på det nederste nivået.

Container and Carton Conveyor System

Effektiv utnyttelse av flate og volum i lagre

 

PALLE-GJENNOMLØPSREOLER SOM ER OPTIMALT TILPASSET DINE SPESIELLE BEHOV

  • FIFO-prinsipp

  • Inntil 60 % plassinnsparing sammenlignet med konvensjonelle pallereoler

  • Økt produktivitet gjennom adskillelse av forsyning og plukking

  • Løsning for paller som ikke kan stables

  • Bruksområder: Varemottak og -utgang, produksjon, også egnet som bufferlager for helautomatiske lager

  • Reolene behøver intet elektrisk system og fungerer simpelthen på basis av tyngdekraften

  • Innlasting og uttak adskilles 

  • Individuelle reolsystemer, optimalt tilpasset dine behov 

  • Kan benyttes som hyllereol med LIFO-prinsipp (Last In First Out)

INTERESSERET I PALLE-GJENNOMLØPSREOLER?

Dette produktet forhandles av vår partner LIS.

GÅ TIL LIS.NO
pallegjennomløpsreoler
Hvordan kan vi hjelpe?