Waste Management Products

Stålcontainere

Stålcontainere til alle områder innen avfallshåndtering og kildesortering

Kombinasjonen av store volumer, bekvem håndtering og muligheten til forskjellig tilleggsutstyr gjør at våre containere av varmeforsinket stål kan brukes svært universelt på området avfallshåndtering.

Uansett om du samler gammelt papir eller tomflasker eller ønsker å avfallshåndtere oljeholdig avfall – vi har den passende stålcontaineren for ethvert behov:

  • 2-hjuls containere: til en forskriftsmessig behandling av oljeholdig avfall

  • Modultainer®: egnet for alle områder innen avfallshåndtering og kildesortering

  • Depotcontainer: til sentral samling av glass, papir osv.

  • Frontladecontainer: moderne og kostnadseffektiv løsning til opptak av store avfallsmengder

Høy kvalitet – lang brukstid

Når alt kommer til alt spiller systemenes og produktenes kvalitet en avgjørende rolle – for avfallscontainere må være robuste og fremfor alt slitesterke i den daglige bruken. Hos SSI SCHÄFER er produksjonen underlagt stadige kvalitetskontroller, både i den løpende produksjonen og av eksterne kontrollorganer. Våre containere har en brukstid på mer enn 25 år.


Dette produktet forhandles av vår partner LIS.

GMT Steel Oleocont

2-hjuls stålcontainer

Modultainer

Modultainer®

depotcontainer.jpg

Depotcontainere

frontlader.jpg

Frontlade-containere

Ingen elementer tilgjengelig

INTERESSERET I CONTAINERE?

Dette produktet forhandles av vår partner LIS.

GÅ TIL LIS.NO
Containere
Hvordan kan vi hjelpe?