Vertical Lift Module LogiMat® - Montage / Wartung

Life Cycle Management

Forlengelse av levetiden på ditt anlegg

Maksimal ytelse og tilgjengelighet i hele anleggets levetid - SSI SCHÄFER tilbyr skreddersydde løsninger som kan optimalisere anlegget ditt og forlenge levetiden.

VÅRT LIFE CYCLE MANAGEMENT-TJENESTER INNEHOLDER:

SSI SCHÄFER Maintenance Philosophy (SMP) er en forbedret metodikk for SSI SCHÄFER Resident Maintenance, som sikrer at vi tilbyr "More than just a Service" til våre kunder.

SMP-kjerneelementer:

 • SSI Resident Maintenance® team

 • Best practise prosesser i forbindelse med teknikk og vedlikehold

 • Integrerte serviceverktøy og -systemer

SMP-mål:

 • Understøtte av alle alle system og forretningsprosesser

 • Høy sikkerhet (HMS) 

 • Planlagt og forebyggende vedlikehold av våre kunders anlegg

SMP fordeler:

 • SSI SCHÄFER er din spesialist og din pålitelige partner, som gjør at du kan konsentrere deg om kjernevirksomheten din.

 • Vårt team leder deg gjennom prosessen med å opprettholde systemet gjennom hele livssyklusen.

 • Våre tjenester er effektive og kostnadseffektive da alt leveres fra samme sted

 • Vår proaktive tilgang til support sikrer at du kan forbedre ditt servicenivå ovenfor dine kunder, som igjen gir deg maksimal avkastning på investeringen. 

 • Vi kan levere avtalte ytelsesnivåer

 • Vi tar alle forhold med i overveielsene for å redusere risiko og kostnader, og derved begrense et uventet behov for tekniske ressurser

SMP process:

For å sikre at vår filosofi gir "More than just a Service" til hver kunde, følger vi en prosess i tre trinn:

 • Fase 1 - Service Design: Tjenesten er skreddersydd sammen med deg for individuelle forretningsbehov

 • Fase 2 – Service Transition:  Høyt kvalifiserte SSI SCHÄFER-ansatte forbereder alt før anlegget settes i drift.

 • Fase 3 - Service Operation: Daglig praksis med SMP og alt det det står for; Vi hjelper deg å drifte systemene dine så effektivt som mulig.

Retrofit Icon.jpg

SSI SCHÄFERs retrofit-ytelser til modernisering av lagre oppgraderer dine produksjonsanlegg til siste tekniske utvikling. Vi oppgraderer SSI SCHÄFER anlegg og anlegg fra andre tilbydere ved å erstatte komponenter, utvidelser eller IT moderniseringer raskt og pålitelig og optimal integrering av nye materialstrømmer.

 • Modernisering av mekaniske, elektriske og kontrollsystemer -> ytelsesforbedringer med opptil 30%

 • Retrofitting av eksisterende eldre anlegg under driften    -> minimal innskrenkning av driften 

 • Optimalisering av organisasjons- og lagringsprosesser

 • Enhanced efficiency and longer service life

 • «Grow As You Go!» – anlegget vokser med din bedrift

 • Green logistics: Bærekraftighet gjennom energiinnsparinger

Spare Parts Icon.jpg

Som vår forretningspartner står vår omfattende reservedelsservice til disposisjon for deg – hele døgnet rundt og over hele verden, der hvor du trenger den. Vårt spektrum av tjenester omfatter avviklingen og gjennomføringen av reservedelsbestillinger og -leveringer, opprettelse av reservedelslister, sammensetting av reservedelspakker og reparasjon av reservedeler.

 • Reservedelspakker «Minimum» (minstebehov av kritiske deler for systemets tilgjengelighet) og «Recommended» (dekking av reserve- og slitasjedelsbehovet over hele garantitiden)

 • Opprettelse av individuelle reservedelspakker som er tilpasset kundens ønske

 • Serviceportal/webshop med anleggspesifikk dokumentasjon av delene

 • Aktivt ”end-of-live-managment” med passende alternativer


Du kan bestille dine reservedeler døgnet rundt i vår webshop. Levering av reservedelene følger da innen den garanterte leveringstiden og til faste priser.

 • Gjennomsiktig avbildning av hele systemstrukturen med referanse til den tilsvarende stasjonen

 • Integrasjon av alle delsystemer

 • Bestill arkivering for gjentagende bestillinger

 • Bestillings- og leveringssporing

LIFE CYCLE MANAGEMENT

Forlengelse av levetid

LCM galleri

Maksimal ytelse og tilgjengelighet gjennom hele systemets livssyklus - SSI SCHÄFER tilbyr skreddersydde løsninger for å forlenge levetiden til systemet ditt.

CUSTOMER SERVICE & SUPPORT

Customer Service & Support CSS

Customer Service & Support

Teknisk support

Customer Service & Support CSS

Customer Service & Support

Forebyggende vedlikehold

LAST NED

Brochure Customer Service & Support EN

Comprehensive life cycle management and intelligent service for your installation.

832.9 KB

SSI SCHÄFER Maintenance Philosophy

En forbedret metodikk for SSI SCHÄFER Resident Maintenance, som sikrer at vi tilbyr "More than just a service" til våre kunder.

470.1 KB
Hvordan kan vi hjelpe?