Vertical Lift Module LogiMat® - Montage / Wartung

Life Cycle Management

Forlengelse av levetiden på ditt anlegg

Maksimal ytelse og tilgjengelighet i hele anleggets levetid - SSI SCHÄFER tilbyr skreddersydde løsninger som kan optimalisere anlegget ditt og forlenge levetiden.

VÅRT LIFE CYCLE MANAGEMENT-TJENESTER INNEHOLDER:

SSI SCHÄFER Maintenance Philosophy (SMP) er en forbedret metodikk for SSI SCHÄFER Resident Maintenance, som sikrer at vi tilbyr "More than just a Service" til våre kunder.

SMP-kjerneelementer:

 • SSI Resident Maintenance® team

 • Best practise prosesser i forbindelse med teknikk og vedlikehold

 • Integrerte serviceverktøy og -systemer

SMP-mål:

 • Understøtte av alle alle system og forretningsprosesser

 • Høy sikkerhet (HMS) 

 • Planlagt og forebyggende vedlikehold av våre kunders anlegg

SMP fordeler:

 • SSI SCHÄFER er din spesialist og din pålitelige partner, som gjør at du kan konsentrere deg om kjernevirksomheten din.

 • Vårt team leder deg gjennom prosessen med å opprettholde systemet gjennom hele livssyklusen.

 • Våre tjenester er effektive og kostnadseffektive da alt leveres fra samme sted

 • Vår proaktive tilgang til support sikrer at du kan forbedre ditt servicenivå ovenfor dine kunder, som igjen gir deg maksimal avkastning på investeringen. 

 • Vi kan levere avtalte ytelsesnivåer

 • Vi tar alle forhold med i overveielsene for å redusere risiko og kostnader, og derved begrense et uventet behov for tekniske ressurser

SMP process:

For å sikre at vår filosofi gir "More than just a Service" til hver kunde, følger vi en prosess i tre trinn:

 • Fase 1 - Service Design: Tjenesten er skreddersydd sammen med deg for individuelle forretningsbehov

 • Fase 2 – Service Transition:  Høyt kvalifiserte SSI SCHÄFER-ansatte forbereder alt før anlegget settes i drift.

 • Fase 3 - Service Operation: Daglig praksis med SMP og alt det det står for; Vi hjelper deg å drifte systemene dine så effektivt som mulig.

Retrofit Icon.jpg

SSI SCHÄFERs retrofit-ytelser til modernisering av lagre oppgraderer dine produksjonsanlegg til siste tekniske utvikling. Vi oppgraderer SSI SCHÄFER anlegg og anlegg fra andre tilbydere ved å erstatte komponenter, utvidelser eller IT moderniseringer raskt og pålitelig og optimal integrering av nye materialstrømmer.

 • Modernisering av mekaniske, elektriske og kontrollsystemer -> ytelsesforbedringer med opptil 30%

 • Retrofitting av eksisterende eldre anlegg under driften    -> minimal innskrenkning av driften 

 • Optimalisering av organisasjons- og lagringsprosesser

 • Enhanced efficiency and longer service life

 • «Grow As You Go!» – anlegget vokser med din bedrift

 • Green logistics: Bærekraftighet gjennom energiinnsparinger

Spare Parts Icon.jpg

Som vår forretningspartner står vår omfattende reservedelsservice til disposisjon for deg – hele døgnet rundt og over hele verden, der hvor du trenger den. Vårt spektrum av tjenester omfatter avviklingen og gjennomføringen av reservedelsbestillinger og -leveringer, opprettelse av reservedelslister, sammensetting av reservedelspakker og reparasjon av reservedeler.

 • Reservedelspakker «Minimum» (minstebehov av kritiske deler for systemets tilgjengelighet) og «Recommended» (dekking av reserve- og slitasjedelsbehovet over hele garantitiden)

 • Opprettelse av individuelle reservedelspakker som er tilpasset kundens ønske

 • Serviceportal/webshop med anleggspesifikk dokumentasjon av delene

 • Aktivt ”end-of-live-managment” med passende alternativer


Du kan bestille dine reservedeler døgnet rundt i vår webshop. Levering av reservedelene følger da innen den garanterte leveringstiden og til faste priser.

 • Gjennomsiktig avbildning av hele systemstrukturen med referanse til den tilsvarende stasjonen

 • Integrasjon av alle delsystemer

 • Bestill arkivering for gjentagende bestillinger

 • Bestillings- og leveringssporing

LIFE CYCLE MANAGEMENT

Forlengelse av levetid

LCM galleri

Maksimal ytelse og tilgjengelighet gjennom hele systemets livssyklus - SSI SCHÄFER tilbyr skreddersydde løsninger for å forlenge levetiden til systemet ditt.

CUSTOMER SERVICE & SUPPORT

Customer Service & Support CSS

Customer Service & Support

Teknisk support

Customer Service & Support CSS

Customer Service & Support

Forebyggende vedlikehold

LAST NED

Hvordan kan vi hjelpe?