SSI Carrier

Fulfilment Factory® (multi-channel distribusjonsløsninger)

Fulfilment Factory® – multi-channel distribusjonsløsning: Effektiv distribusjon i e-handelens tidsalder

Internett forandrer måten folk handler på, og for detaljhandelens del skaper det en mengde forskjellige muligheter til å betjene kunden. Uansett om du gjennomfører enkelt - eller in-house leveranser eller du leverer enkeltoppdrag direkte til forretninger – distribusjonskanalene blir stadig mer differensierte og komplekse. Vår Fulfilment Factory® løsning tilbyr en helt ny metode når det gjelder problemstillingen med Split Case plukkingen, som er spesielt tilpasset de moderne utfordringene i sammenheng med moderne salgs- og distribusjonskanaler.

EFFEKTIV SPLIT CASE PLUKKNING

Konseptet for SSI SCHÄFER sin løsning Fulfilment Factory® beror på moderne heng conveyor system med RFID-kompatible transportører (carriers). Til dette tilbyr vi passende lastbærere som poser eller kassere, som tar opp et bredt spektrum av artikler. Denne løsningen til distribusjon er egnet for forskjellige produkter:

 • Klær og sko

 • Leketøy

 • Småelektronikk

 • CD-er, DVD-er

 • Kosmetikk

 • Legemidler


Produktene kan overleveres til vår Fulfilment Factory® fra lageret eller direkte ved varemottak. Bestillingsomfanget er absolutt fleksibelt. Med systemet kan alle distribusjonsveier dekkes. For avviklingen av ordrene spiller det ingen rolle mer om du plukker ordrer for et detaljutsalg eller en e-handelskunde. Artiklene lagres ikke oppdelt i distribusjonskanaler, de lagres nå i ett eneste anlegg.

Vår Fulfilment Factory® bearbeider ordrene med riktig mengde og i riktig rekkefølge–både kostnadsvennlig og effektivt. Utover dette kan ordrene både sorteres og mellomlagres på en enkel måte. Et Fulfilment Factory® system inkluderer vanligvis også et dynamisk mellomlager, som er en fleksibel modul. Helautomatisk håndtering av returdistribusjonr samt plassering i og uttak av enkeltdeler fra lageret er derfor problemløst.

 • Effektive distribusjonsløsninger for forskjellige produkter (klær, leketøy, småelektronikk og annet)

 • Kostnadsvennlig metode til utførelse av små ordrer

 • Mulighet til å velge forskjellige distribusjonskanaler internt i systemet

 • Store gjennomstrømningsmengder takket være bruken av heng conveyor systemer med RFID-kompatible transportører

 • Helautomatisk behandling av tilbakesendinger

 • Rask og feilfri ordreoppfyllelse

 • Sekvensering av plukkede produkter til optimering av pakking eller lasting

 • Utjevning av den daglige arbeidsflyten

 • Ergonomiske arbeidsstasjoner

 • Lagervennlige leveranser

 • Fleksibel og fremtidssikker

 • En løsning som uten problemer kan utvides, som også kan tilpasses ved et senere tidspunkt og suppleres med ytterligere teknologier, som eksempelvis storage retrieval machines eller forskjellige pakketeknologier.

 • System med god skalerbarhet

LAST NED

Brochure Fulfilment Factory EN

Brochure Fulfilment Factory EN

460.6 KB
Hvordan kan vi hjelpe?