wamas_labor_management.jpg

WAMAS® LRM

WAMAS® Labor and Resource Management - maksimal og transparent ytelse på lageret

WAMAS® Labor and Resource Management, WAMAS® LRM, kompletterer produkt- og tjenesteporteføljen i den interne logistikkprogramvaren WAMAS®. Kombinasjonen av disse to løsningene optimaliserer intralogistikk-ytelsen og sikrer maksimal transparens mht. informasjon. WAMAS® LRM kan drives som et selvstendig system eller integreres i et eksisterende lagerstyringssystem som WAMAS®.

WAMAS® LRM analyserer både enkeltprosesser og hele den interne materialflyten med sitt intelligente system. Resultatene kan gjøres tilgjengelige i en rekke evalueringsalternativer. Rapporter skaper transparens for alle prosesser i lageret hver eneste dag. Ved å analysere ulike tidsperioder blir det lettere å se tydelig når og hvor toppbelastninger eller faser med lav produktivitet oppstår.

OPTIMIZED STORAGE PROCESSES AND RESOURCE EFFICIENT PERSONNEL DEPLOYEMENT

WAMAS® LRM beregner alle avstander, forflytnings- og materialhåndteringstider i varehuset. Avhengig av transportmiddelet som brukes eller hastigheten til den aktuelle fasen som overvåkes, deler systemet alle lagerprosesser inn i fritt definerbare tidsblokker. De ideelle tidene for hver aktivitet blir da sammenlignet med den faktiske tiden hver aktivitet tar. . Denne vurderingen av lagerproduktiviteten viser tydelig hvilke prosesser som øker verdien og hvilke som ikke gjør det. I tillegg registrerer og evaluerer WAMAS® LRM lagerfaser som ikke kan klassifiseres som verdiskapende, men nødvendige. 

Med sanntidsevalueringer gjøres verdifull informasjon tilgjengelig, og områdene som krever optimalisering, kan identifiseres. Evalueringen kan tilpasses og filtreres på mange måter. Individuelle dashboards og tidsinndelte rapporter kan opprettes og sendes automatisk til de som skal motta dem. Med denne løsningen blir planleggingen av personellbruken betydelig forenklet.

Definerte nøkkeltall for planlegging av personellbruken gjør det enklere å styre daglig lagerdrift. Denne informasjonen er alltid tilgjengelig og er viktig for planlegging og optimal utnyttelse av ressursene. Dette kan selvsagt øke hele produktiviteten i lageret.

  • Fritt definerte tidsblokker

  • Sammenligning mellom ønsket og faktisk tid

  • Evaluering av ytelsesdata og nøkkeltall

  • Lønnsberegning basert på avtalte nøkkeltall

  • Personellplanlegging

  • Prognoseplanlegging

  • Standardrapporter og dashboards

  • Frittstående eller integrert i WAMAS WMS

  • MA-vurderinger og spørreskjemaer

Mer enn noen gang har bruk av arbeidsstyringssystemer vist seg å være et viktig konkurransefortrinn for mange bedrifter. På grunn av intralogistikk-utfordringer som toppbelastninger og økte håndteringsvolumer, fortsetter presset på bedriftene å vokse. Effektiv bruk og hurtig utnyttelse av ressursene er viktigere enn noensinne, og mange bedrifter krever større lagre og flere ansatte.

HP Dreamwarehouse Software_signet.jpg

Logistics Software WAMAS®

SAP EWM implemented by IT experts: customized and from a single source

SAP EWM

Ingen elementer tilgjengelig

Hvordan kan vi hjelpe?