Paper handling systems and container handling systems

Håndtering

Håndteringssystemer – for en høy gjennomstrømning og en høy produktivitet

Enten du skal palletere, depalletere, legge bilag i kasser eller du skal forta en feilfri og ettersporbar plukking av varer – til alle tre oppgaver har vi den passende løsningen, og vi kan tilby deg forskjellige håndteringssystemer:

 • Papirhåndteringssystemer

 • Håndteringssystemer til kasser

 • Depalletering og palletering

 • Schäfer Scan Machines

Våre automatiske papir- og kassehåndteringssystemer garanterer deg en rask materialflyt på lageret og sørger for en vesentlig økning av produktiviteten. Høye gjennomstrømninger, en pålitelig ordreavvikling og en rasjonell kassetransport er viktige faktorer for ditt selskaps økonomiske suksess.

Som systemtilbyder kombinerer vi en hel rekke teknologier og komponenter som gjør dine lagerprosesser og forløp enda mer effektive. Fra lagerkasser via transportteknikken og programvare og til det helautomatiske lageret – vi tilbyr deg one-stop kostnadseffektive løsninger til intralogistikk.

HÅNDTERINGSSYSTEMER – FOR EN HØY GJENNOMSTRØMNING OG EN HØY PRODUKTIVITET

 • Fleksibel bruk som supplement til praktisk talt alle kjente transportsystemer

 • Høy produktivitet takket være automatisering av tidskrevende, monotone aktiviteter

 • Høyeste kostnadseffektivitet og kraftig innsparing av tid ved tidspresset som oppstår ved just-in-time leveringer

 • Konstant høy kvalitet fordi det arbeides med mekaniserte prosesser

 • Høy gjennomstrømningseffekt takket være automatisert ordreavvikling

 • En spesiell vedlikeholdsvennlighet oppnås gjennom den modulære og lett tilgjengelige utformingen av monterings- og funksjonselementene

 • Støysvak arbeidsmåte og behovsorientert energibruk

 • Høyeste fleksibilitet, da systemene er modulært utvidbare

Paper handling systems and container handling systems

Papirhåndterings-systemer

Paper handling systems and container handling systems

Håndterings-systemer til kasser

depalletizer_robot.jpg

DEPALLETERING OG PALLETERING MED ROBOTER

SSI Order Verifier

Product Identification

Ingen elementer tilgjengelig

LAST NED

br_picking_handling_en.pdf

null

844.9 KB
Hvordan kan vi hjelpe?