Dagligvarer, logistikk og bærekraft

Spesialløsning for absolutt sekvens

NorgesGruppen ASA, et av Skandinavias ledende handelshus, ga i 2017 SSI SCHÄFER i oppdrag å bygge et nytt logistikksenter til datterselskapet ASKO OSLOFJORD AS (ASKO).

Knut-Andreas Kran, administrerende direktør i ASKO OSLOFJORD AS, snakker om utfordringene selskapet sto overfor den gangen: – ASKO så for seg bare to mulige løsninger på et framtidig kapasitetsproblem: enten utvide den eksisterende bygningen eller flytte. Vi ville rett og slett ikke klare å holde tritt med den forventede veksten der vi var. Vi ville heller ikke bare bygge et større manuelt lager siden vi ser at automatisering er en investering i framtiden.

Det nye logistikksenteret er konstruert for å håndtere den svært dynamiske lagringen og plukkingen av dagligvarer fra tørr- og frossenmatsegmentene. For å klare dette bygger SSI SCHÄFER to høylagre og to svært dynamiske skyttellagre basert på 3D-MATRIX Solution®. Robotteknologi er også tatt i bruk for å støtte automatisert materialflyt.

Både ASKO og SSI SCHÄFER innser hvilket ansvar alle store prosjekter fører med seg, ikke bare når det gjelder velsmurte operasjoner og produktkvalitet, men også bærekraft. Bærekraft er i ferd med å bli et absolutt must for alle selskaper i alle bransjer. 62 prosent av alle toppledere i forskjellige næringer mener at man trenger en solid bærekraftsorientert strategi for å danke ut konkurrentene. En bærekraftig forretningsmodell vil altså si å bry seg om det økologiske, sosiale og økonomiske miljøet, påvirke det og samtidig organisere selskapets operative virksomhet. (Kilde: IMD, 2016)

Akkurat som med overordnede strategier finnes det ikke ett riktig svar på bærekraft. Den beste løsningen avhenger av ambisjonene og interessene til hvert selskap.

Den skandinaviske forretningsmodellen: beste praksis hos ASKO

ASKO har vært på markedet i mer enn 150 år. Selskapet har fremmet sine kjerneverdier og levert funksjonelle produkter av høy kvalitet til sine kunder. Selskapet mener at kvalitet alltid bør gå hånd i hånd med et fokus på bærekraft.

Knut-Andreas deler selskapets tre viktigste bærekraftsmål: – For det først vil vi være et klimanøytralt og bærekraftig selskap. Vi har også som mål at lastebilene våre skal bruke 100 prosent fornybar energi og drivstoff innen 2026. Sist, men ikke the minst vil vi redusere energiforbruket vårt med 20 prosent, hovedsakelig på lagrene våre.

ASKO er kjent for å være det ledende selskapet i den grønne revolusjonen med en lang rekke bærekraftige initiativer på tapetet. De ambisiøse målene kommer med tålmodighet og en handlingsplan. ASKO investerer tungt i solcellepaneler og landbaserte vindmøller. Det tester flere alternativer og lærer av erfaring. ASKO er klar over hvilke muligheter og hvilket ansvar selskapet har som stor organisasjon. For noen år siden lanserte ASKO derfor et miljøinitiativ for de ansatte i privatlivet. De opprettet et klimafond, hvor de ansatte kan søke om økonomisk støtte til bærekraftige tiltak hjemme i huset eller støtte til klimapositiv transport til og fra jobben. De ansatte kan søke om delvis sponsing av elsykkel eller elbil og installasjon av isolasjon eller solcellepaneler hjemme i huset.  De siste årene har dette vært et initiativ hvor mange ansatte har søkt, og som har gitt gode resultater.

På rett spor: SSI SCHÄFER

SSI SCHÄFER-konsernet er verdens ledende materialhåndteringsselskap. Med virksomhet på seks kontinenter utvikler og produserer SSI SCHÄFER innovative spesailløsninger for kundenes behov og utfordringer. Intralogistikk fungerer som et grunnlag for selskaper i en rekke næringer, og for disse selskapene starter miljøengasjementet der.

Intralogistikk fungerer på en lang rekke områder og kan sørge for bærekraft på mange måter. SSI SCHÄFER tilbyr derfor et stort utvalg økonomiske og ressursvennlige løsninger basert på nyskapende teknologi. Det kan for eksempel være snakk om containere av resirkulerbare materialer, energigjerrig utstyr som SSI Exyz lagerkran eller programvare for å styre og overvåke operasjoner med optimalt energiforbruk. Lagerkraner er ekstremt kompakte. Sammen med et optimalisert styresystem sørger dette for betydelig redusert plasskrav: Sammenlignet med konvensjonelle høylagre kan man spare opptil 5 prosent installasjonsplass. Dét er mange kubikkmeter som ikke behøver å bygges, varmes opp eller klimareguleres. I tillegg til plassbesparelsene er styretablåene også karakterisert ved høy energieffektivitet, siden motvektene i masten vesentlig reduserer energikravet i taljen sammenlignet med eventuelle energigjenvinningsgevinster. SSI SCHÄFER er klar over hvor viktig det er å tenke gjennom hver mulighet til å spare, bevare og optimalisere – med hensyn til automatisering, kostnader og bærekraft.

– Vi ønsker å opptre ansvarlig overfor miljøet. Målet vår for framtiden er at vi ikke skal bruke mer naturressurser enn det naturlige kretsløpet er i stand til å levere. – sier Johannes Zimmermann, direktør for byggeledelse i SSI SCHÄFER.

Å opptre ansvarlig vil også si aldri å miste fokus og fortsette å arbeide for bedre og grønnere løsninger. Til å bidra enda mer ble SSI SCHÄFER i 2020 det første materialhåndteringsselskapet som ble med i 50 Sustainability & Climate Leaders-initiativet. Initiativet er rettet mot de internasjonale selskapene som sier seg villig til å kjempe mot klimaendringer og møte FNs 17 klimamål (UNSDG).

Full klaff! Hvordan startet samarbeidet?

– Det er viktig for oss at leverandører følger regelverket. Vi er nødt til å vite at de har de samme bærekraftsmålene som vi har. Først spør vi om de har et bærekraftsorientert program. Hvis svaret er ja, kan vi snakke nærmere sammen, sier Knut-Andreas.

Denne holdningen er ikke uvanlig for nordiske selskaper, og den blir stadig vanligere i forskjellige sektorer. Det gir selskaper forskjellige muligheter til å bidra til langsiktige, framtidssikre og bærekraftige verdier. Det var SSI SCHÄFERs satsning på en grønnere virksomhet som talte sterkt til fordel for å velge dem som generalentreprenør. ASKO, med ambisiøse bærekraftsmål og sterkt fokus på klimanøytralitet, og SSI SCHÄFER var full klaff.

Et grunnlag for enhver forretningsmodell: Et nytt regionalt logistikksenter for ASKO

Som generalentreprenør er SSI SCHÄFER ansvarlig for å utvikle logistikkonseptet, prosjekteringsplanleggingen og bygging av den bruksklare installasjonen for ASKO. Det totale prosjektet omfatter en komplett infrastruktur med materialflytstyring, visualisering og et lagerstyringssystem.

Det svært automatiserte logistikksenteret ligger i Sande, ca. 60 km sør for Oslo, og er delt i to forskjellige temperatursoner: omgivelses- og fryseområde med 28 700 totale palllagringsplasser, svært effektive crossdockings- og konsolideringsområder.

Fryseområdet omfatter et høylager (HBW) med to midtganger og SSI Exyz-lagerkraner. HBW i fryseområdet er spesialutviklet for dobbeltdyp lagring ved -28 °C ved 3696 lagringsplasser. Med fokus på bærekraft, ny teknologiutvikling og økt kundekrav besluttet SSI SCHÄFER å bytte ut opprinnelig valgte SSI Miniload-kraner med 84 SSI Flexi-skytler i fryseområdet siden de passet bedre til rollen. Etter manuell depalletering er SSI Flexi-skytler ansvarlige for lagring og gjenfinning av beholdere fra hyller.

Omgivelsesområdet omfatter et høylager med åtte SSI Exyz-lagerkraner og et SSI Navette-system med 90 000 lagringsplasser og 64 multi-level-skytler for små lastbærere og 80 løftere sikrer at prosesser er så effektive som mulig. Depalleteringen som kreves for å lagre varene i det svært dynamiske skyttellageret, vil være helautomatisert og bli utført av to roboter. Utformingen av skyttellagre – både i fryse- og omgivelsesområdet – er basert på 3D-MATRIX Solution®®, som muliggjør lagring, bufring og sekvensering i ett system. Dette gjør at esker som tidligere ble satt på midlertidig lager, overlates til palleteringsrobotene i en nøyaktig sekvens.

Med antallet forskjellige funksjonsområder på stedet knytter en lang rekke pall- og beholdertransportørsystemer dem til hverandre og til transportbufferen på 6 nivåer. Materialflyten mellom områdene og lager- og ordrestyring koordineres av WAMAS®®, logistikkprogramvaren fra SSI SCHÄFER. Takket være WAMAS®® kan kapasitetsutnyttelsen spores og optimaliseres når som helst.

Alt vellykket samarbeid krever aktiv lytting, kompromisser og fleksibilitet, særlig med den usikkerheten bedrifter sto overfor i 2020. Når et selskap har solide verdier, som ASKO med selskapets ambisiøse bærekraftsmål, bør en samarbeidspartner alltid jobbe for å levere den mest effektive løsningen. Et godt eksempel her er overgangen fra SSI Miniload-kraner til SSI Flexi-skytler. Under det aktulle prosjektet kom det ny teknologi på markedet – SSI Flexi-skyttelen. Den innovative energiforsyningen til skyttelen bruker superkondensatorer for å sikre høyest mulig energieffektivitet. Det var forventet å fungere bedre for ASKOs behov og tilby en svært bærekraftig løsning for frossenproduktsonen. Det ble derfor raskt tilbudt klienten og godtatt i prosjektomfanget.

Prosjektet forventes å være fullført i 2021.

Ferske begivenheter har lært næringslivet at smidighet er en av de mest etterspurte ferdighetene som bør inngå i ethvert overlevelseskit. Å ha et fleksibelt tilbud, fleksible vilkår og fleksible operasjoner på nesten alle andre punkter er rett og slett en ny normal og ikke lenger noe man må legge seg ekstra i selen for å gjøre. Dette har SSI SCHÄFER skjønt, og selskapet jobber derfor for å tilby høy fleksibilitet. Framtidige systemutvidelser er derfor allerede inkludert i den opprinnelige løsningen, slik at systemet kan tilpasse seg markedskrav umiddelbart og enkelt. Det kom godt med i det aktuelle prosjektet med ASKO.

Bærekraft er et brennhett tema på alle styrerom. Det er ikke et spørsmål om å satse eller ikke satse på det, men snarere et spørsmål om hva som vil fungere bedre for et selskap med tanke på avkastning og framtidssikre produkter og løsninger. Det handler om å inngå langsiktige, kompromissløse samarbeid der det teller mest. Et er ASKOs valg av SSI SCHÄFER som generalentreprenør på grunn av selskapets fokus på resirkulerbare materialer, grønn teknologi og ergonomisk utførelse et eksempel på.