Waste Management Products

Avfallsteknikk

Effektiv avfallshåndtering og innovative konsepter til renovasjon

Ved utviklingen av innovative systemer til avfallshåndtering har SSI SCHÄFER medvirket retningsvisende – med innovasjoner samt høy kvalitet for produkter og prosesser har vi satt nye standarder på området renovasjon.

Vi utvikler omfattende behovsdekkende systemløsninger og modulære konsepter som lar seg integrere optimalt i de allerede eksisterende strukturene i din bedrift. Vi utvikler og produserer containere som dekker alle krav og behov, og vi kan levere i alle størrelser. Vårt produktsortiment oppstår i vårt eget foretak og kontrolleres flere ganger, før det sertifiseres.

En stor og sertifisert produktpalett

Den store og sertifiserte paletten av våre forskjelligste avfalls- og kildesorteringscontainere av stål og plast – tilpasset de kurante tømmemetodene – er tilgjengelige for alle avfallshåndteringens områder:

  • Avfalls- og kildesorteringscontaineren 60 til 360 liter av plast

  • Avfalls- og kildesorteringscontaineren 660 til 1100 liter av plast

  • Stålcontainere

Ved enden av dagen spiller systemenes og produktenes kvalitet en avgjørende rolle – for avfallscontainere må være robuste og stabile i den daglige bruken. Hos SSI SCHÄFER er produksjonen underlagt kontinuerlig kvalitetskontroller. En målrettet kvalitetsstyring ifølge DIN ISO 9001 og RAL sikrer en høy grad av pålitelighet og belastbarhet for våre produkter – dette er noe også uavhengige kontrollorganer bekrefter.

Vårt totale tilbud og vår erfaring, som vi har samlet gjennom årtier, sikrer deg effektive, bærekraftige problemløsninger – over hele verden. Som et familieselskap står vi for langsiktig prosjektsikkerhet og for et serviceorientert samarbeid basert på partnerskap. Hos oss får du alt one-stop.


  • Et tett salgsnett verden over

  • Høy pålitelighet og belastbarhet for våre produkter

  • Omfattende behovsorienterte systemløsninger

  • Modulære konsepter

  • Containere som dekker alle krav og behov og i alle størrelser

  • Alt – one-stop

Waste Management Products

Avfallsteknikk

Produkter

Contact SSI SCHÄFER

Avfallsteknikk

Service

Ingen elementer tilgjengelig

Hvordan kan vi hjelpe?