PRO Wave

PRO Wave

PRO Wave: Ressursoptimert container til avfall og kildesortering i beskyttet Wave-Look ​​​​​​​

Våre nyeste produksjonsmetoder og mest moderne sprøytegodsmaskiner muliggjør produksjonen av retningsvisende, innovative produkter. I samsvar med vår bedriftsstrategi legger vi sterk vekt på miljøvern, skånsom omgang med våre ressurser og å unngå CO2-utslipp. Den ressursoptimerte avfalls- og kildesorteringscontaineren PRO Wave fra SSI SCHÄFER produseres med minimal bruk av råstoffer.

 

Design og ergonomi

Til tross for den lave vekten på hoveddelen, oppviser containerne en ekstremt høy produksjonsbetinget stabilitet og overbeviser med sin unike Wave-look. Gjennom flere gangers påsprøyting på flere punkter i containerverktøyet finner det sted en jevn og nærmest spenningsfri materialfordeling. Ved siden av miljøvern har det også blitt lagt stor vekt på ergonomien ved designen av avfalls- og kildesorteringscontaineren PRO Wave fra SSI SCHÄFER: PRO Wave er utstyrt med et praktisk stigbrett og en ergonomisk skråplassering av håndtakene på lokket, som gjør håndteringen lettere. Til sammen bidrar den optimerte containervekten til å skåne medarbeidernes helse og å øke deres yteevne.

 

Forskjellige utførelser for forskjellige krav

PRO Wave fra SSI SCHÄFER er tilgjengelig i forskjellige størrelser mellom 60 og 240 liter og i forskjellige farger. Containeren er forberedt for opptak av transpondere og kan oppgraderes til identifikasjon og veiing.


Dette produktet forhandles av vår partner LIS.

MODERNE PRODUKSJONSPROSESS MED ET MINIMUM AV RÅSTOFFER

 • Ressursoptimert container til avfalls og kildesortering

 • Gjennomgående bølgekontur, spesiell design av bunnen, profilerte sidevegger rundt hele containeren

 • Tilgjengelig i forskjellige størrelser mellom 60 og 240 liter

 • Produsert av polyetylen av høy tetthet, HDPE

 • Miljøvennlig, absolutt moderne produksjonsprosess med et minimum av råstoffer, unngåelse av CO2-utslipp

 • Ergonomisk håndtering

 • Høy stabilitet takket være flere gangers påsprøyting (jevn og nærmest spenningsfri materialfordeling)

 • Lav egenvekt

 • Forberedt for opptak av transpondere og kan oppgraderes til identifikasjon og veiing

 • Velprøvd SSI SCHÄFER kvalitet: Produsert ifølge DIN EN 840-1, 5 og 6, RAL-kvalitetstegn ifølge RAL-GZ 951/1

 • Lavere slitasjevirkning ved tømming

INTERESSERET I CONTAINERE?

Dette produktet forhandles av vår partner LIS.

GÅ TIL LIS.NO
Containere

LAST NED

Broschüre PRO WAVE Perfect Resource - Optimised Bin

Broschüre PRO WAVE Perfect Resource - Optimised Bin

548.0 KB
Hvordan kan vi hjelpe?