it_material_flow

Konsernløsninger

Konsernløsninger – den komplette løsningen for din leveringskjede

Forretningsfeltet Enterprise Solution fra SSI SCHÄFER definerer seg som et logistisk styringsinstrument mellom lager, transport og produktsstyringssystem. Med andre ord: Det dreier seg om en helhetlig og bærekraftig oppfyllelse av dine kunders ønsker. 

Enterprise Solutions fra SSI SCHÄFER betyr transformasjon fra den softwarestyrte og løsningsorienterte intralogistikken via den nettverkbaserte Supply Chain Execution og helt frem til en enhetlig logistikkplattform for alle distribusjonskanaler, og knyttet til dette er en kanalovergripende planlegging, disposisjon og styring av logistikken i et fleksibelt lagerstyringssystems omgivelser.

Dine mål er å 

  • redusere kapitalkostnadene? 

  • senke enhetskostnadene? 

  • forbedre gjennomstrømningstidene?


Kunden står i fokus

Vi ledsager deg i denne omvandlingen og gir deg omfattende råd. I denne sammenhengen griper vi tilbake på vår omfattende knowhow på området logistikk og prosessteknologi fra tallrike kundeinstallasjoner, og vi snakker ditt språk.

Målet vi hos SSI SCHÄFER har satt oss er en enhetlig logistikkplattform for alle distribusjonskanaler og i sammenheng med dette en kanalovergripende planlegging, disposisjon og styring av logistikken i omgivelsene til et fleksibelt Warehouse Management system.

KONSERNLØSNINGER – DEN KOMPLETTE LØSNINGEN FOR DIN LEVERINGSKJEDE

E-handelen og den vandelen fra selger- til kjøpermarked som følger i dens kjølevann er ansvarlig for enorme veksttall – og for enorme forandringer. Individualisert produksjon, stadig høyere kundeforventninger og stadig kortere livssykluser for produktene samt raske endringer i produktenes og kolleksjonenes verden er følgen. Mindre bestillingsmengder i høyere bestillingsfrekvenser er utfordring for intralogistikken til å oppfylle kundenes individuelle krav.

For å tilpasse seg forholdene på markedet, blir det nødvendig med en enhetlig logistikkplattform for alle distribusjonskanaler og en kanalovergripende planlegging, disposisjon og styring av logistikken i et fleksibelt Warehouse Management System som følge av dette. 

Logistikksoftwaren har en helt spesiell strategisk betydning for den intelligente nettverkbaserte styringen av materialflyt og prosesser. Det søkes ikke lenger bare rene programmoduler, men heller systemløsninger for spesifikke krav.

Med forandringene i de logistiske oppgavestillingene og økningen av kompleksiteten øker også kravet til koordinasjon mellom de enkelte delprosessene til ordreoppfyllelse. 

En overordnet styringsinstans til optimering, styring og overvåking av alle data- og vareflyt innenfor leveringsskjeden blir nødvendig for å kunne spore tilbake alle relevante varebevegelser og bestillinger på en oversiktlig måte. 

Alle ordrer, stamdata, beholdninger og beholdningsendringer, utførelsesinstanser samt status for alle delaktige knyttes sammen i sanntid. På denne måten kan leveringskjeden kontrolleres og styres både aktivt og i fullt omfang. Dette igjen betyr: Logistikkprogramvaren er å forstå som en komplett løsning. Slik kan systemet drives med høyeste effektivitet, samtidig som at potensielle problemer med grensesnitt utelukkes. 

Med sin programvarepakke WAMAS® tilbyr SSI SCHÄFER en løsning som mer enn bare innfrir forventningene. Med vår logistikksoftware WAMAS®sikrer vi den vertikale integrasjonen av alle intralogistiske komponenter og tilbyr våre kunder på denne måten et høytytende totalsystem. 

WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM

The perfect answer to all logistics demands.

WAMAS®

Using WAMAS® – THE logistics software – SSI SCHAEFER designs you a more efficient warehouse, from warehouse management and right through to the control system, regardless of whether a manual or highly complex automated logistics system is concerned.

In addition to highly advanced processes, WAMAS® is the perfect answer to all logistics demands, providing a comprehensive portfolio of features ranging from warehouse management to transparent monitoring and control functions, as well as interfaces to the broadest range of ERP systems.

The functionalities of the WAMAS® logistics software are not confined to storing and administering goods: WAMAS® manages and controls all of the processes involved in intralogistics. Executing jobs efficiently and flexibly, optimizing goods movements and resources, and providing and analyzing logistics KPIs are only a few of the functionalities offered by the extensive WAMAS® portfolio.

HP Dreamwarehouse Software_signet.jpg

Logistics Software WAMAS®

SAP EWM implemented by IT experts: customized and from a single source

SAP EWM

IT Control Center

KPI-er og dashboard

Software Solutions for your logistics

Automatiserte programvare-løsninger

Ingen elementer tilgjengelig

LAST NED

Image IT Brochure. High performance, scalable software for your business.

Image IT Brochure. High performance, scalable software for your business. Intelligent solutions for the intralogistics challenges of today and tomorrow.

854.9 KB
Hvordan kan vi hjelpe?