Pick to bucket

Pick to Bucket

Pick to Bucket – raskt, sikkert, skånsomt mot produktene

Med vårt ergonomiske gods-til-person arbeidsstasjon Pick to Bucket kan artikler plukkes meget raskt – inntil 14 ordrer bearbeides samtidig med vår løsning, noe som betyr inntil 1000 plukkinger per time. 

Arbeidsplassen Pick to Bucket fra SSI SCHÄFER tjener til plukking av artikler som kan kastes ut med høy plukkeeffekt ved størst mulig skånsel av produktene. Som gods-til-person system forsynes lagerartiklene i plastkasser.

Lagerkassene som leveres over en lagekasse-transportstrekning stanses deretter sentralt, og uttakshyllen (ved inntil 8-dobbelt inndeling i lommer i lagerkassen) markeres med en belysning av kasselommene. På et sentralt display vises uttaksmengden til personen som plukker. Personer som plukker tar ut artiklene og legger dem i den respektive bucket.

Avleveringen understøttes av et Put to Light system. Når ordren er ferdig, åpnes denne kassen (bucket) med den forhåndsplukkede varen åpnet, og artiklene faller på et sentralt samlebånd. I sin tur transporterer dette båndet artiklene til et automatisk påfyllingspunkt. 

GODS-TIL-PERSON ARBEIDSSTASJON PICK TO BUCKET: HØY PLUKKEKVALITET OG PUFFERKAPASITET FOR ORDRER

Ved våre gods-til-person arbeidsstasjoner legger vi stor vekt på ergonomi og har derfor utviklet konseptet ergonomics@work!® For Pick to Bucket betyr dette en avlastning av dine medarbeidere på arbeidsstasjonen. De 14 buckets er utstyrt med et stort volum med 7 liter/bucket og muliggjør så avleveringen av et helt oppdrag i én bucket. Et vel gjennomtenkt gripeforløp «ovenfra og ned» reduserer arbeidsbelastningen. Kontaktflatene i metall er dekket med tre, som gir en behagelig glatt og myk følelse ved og bidrar på denne måte til en bedre ergonomi. Hver eneste bucket er utstyrt med et lysgitter for å gjenkjenne feilaktige innkast.

  • Plukking på basis av prinsippet gods-til-person

  • Systemet kan bearbeide inntil 14 oppdrag samtidig

  • Høyeste kvalitet ved plukkingen, feilkvoter reduseres til praktisk talt null

  • Økning av effekten med faktoren 10 sammenlignet med konvensjonell plukking

  • Ordrer kan plukkes i en eller flere buckets

  • Plukkeeffekt inntil 1000 plukkinger per time

  • Skånsom omgang med produktene

  • Eliminering av kassehåndteringen gjennom et sentralt påfyllingspunkt

  • Ingen feilkast, takket være lysgitterovervåkning

  • Ergonomisk optimert

Hvordan kan vi hjelpe?