IMELO truck

Logistikk til avfallshåndtering IMELO

Produktprogram IMELO: Fra daglig praksis – For daglig praksis

IMELO (Informations-Management Entsorgungs-Logistik) er et produktprogram som har bitt utviklet og produsert i 15 år av Institut für Entsorgung und Umwelttechnik GmbH, et selskap som tilhører SSI SCHÄFER.

IMELO består av fem utslagsgivende produktområder:

  • IMELO CONSULT: Rådgivning, innovative forretningskonsepter

  • IMELO OFFICE: Conttainerfordelingsstyring, planlegging av områder og turer

  • IMELO FLEET: Bordcomputer, identifikasjons- og veiesystemer

  • IMELO SERVICES: Servicetjenester rundt containerne

  • IMELO PARTS: Hard- og softwarekomponenter

Så tidlig som i år 2000 ble grunnsteinen for dagens systemer og produkter lagt med de første løsningene til informasjonstyring på området logistikk for avfallshåndtering. Også i dag blir alle løsninger og komponenter utviklet i tett samarbeid med brukerne etter filosofien Fra praksis – For praksis.

Omfattende rådgivning

En ytterligere gren av vårt foretak er området miljørådgivning under merket IFEU. Ekspertene i IFEU står for en praksisorientert og pålitelig rådgivning på området miljø og farlige stoffer samt kontakten med myndighetene, utpekte representanter og energirådgivning.

LAST NED

Brochure IMELO

Brochure IMELO

4.6 MB
Hvordan kan vi hjelpe?