2-hjuls stålcontainer

2-hjuls containere av varmeforsinket stålplate – for en forskriftsmessig håndtering av oljeholdig avfall

Oleocont® fra SSI SCHÄFER er en spesialcontainer til oppsamling og lagring av oljeholdig avfall. Den brukes i verksteder, bensinstasjoner og andre nærings-/industriområder med økt brannfare. Behandlingen er svært enkel: Du bruker containeren akkurat som en vanlig avfallscontainer. Den tilfredsstiller brannforskriftene og sørger både for renhet og sikkerhet.

I tilvalg-utførelsen av Oleocont® ifølge den tyske forordningen for farlige stoffer for veier og trafikk (Gefahrgut-Verordnung für Straße und Verkehr - GGVS) er våre containere utstyrt med en godkjennelse for transport og lagring av farlige stoffer ifølge GGVS-klassifiseringen.


Stor stålcontainer 240 liter til oppsamling av avfall på brannfarlige steder

Sort volum, høy stabilitet lett håndtering samt lang brukstid utmerker våre containere GMT 240 stål. Dette er den passende samlecontaineren for driftsområder der det hersker brannfare. Fjerningen av avfallet finner sted med standardiserte løfte-tippe-innretninger i samsvar med DIN-norm. Våre containere produseres av varmeforsinket stålplate og er derfor ikke brennbare.


Dette produktet forhandles av vår partner LIS.

DINE FORDELER

 • Fremstilt av varmeforsinket stålplate, derfor ikke brennbar

 • Særlig godt egnet for: verksteder, bensinstasjoner, industri og næringer med økt brannfare

 • Leveres i 240 liters utførelse

 • Holdekrage for tømming i henhold til DIN EN 840

 • Til optimal fylling og tømming av containeren kan lokket slås fullstendig opp

 • Isolering mellom lokk og containerdel med en gummibuffer, derfor er gnistdannelse utelukket

 • Tilvalg: GGVS-godkjent type med to spennelåser, ettermontering på gamle containere for å oppnå GGVS-godkjennelse

 • GMT i 240 liters utførelse

 • Fremstilt av varmeforsinket stålplate og er derfor ikke brennbar

 • Lettvint håndtering av containerne og samtidig svært robuste og stabile

 • Tettingssveiset fremstilling inkludert tømmekragen

 • Tilvalg: Med innkjøringslommer for gaffeltruck til tømming på sentrale miljøstasjoner

INTERESSERET I CONTAINERE?

Dette produktet forhandles av vår partner LIS.

GÅ TIL LIS.NO
Containere

HVORDAN KAN VI HJELPE?