Barn og unge (mindreårige)

Personer som er under 18 år bør ikke oppgi personopplysninger til oss uten at dette er avtalt med en forelder eller foresatt. Vi ber aldri om personopplysninger fra barn eller unge, og vi hverken henter inn eller deler slike opplysninger med andre.