Fashion Logistics

Utfordringer for intralogistikk innen motehandel

  • Effektiv betjening av enkeltkanal og flerkanal

  • Rask behandling av e-handelbestillinger (levering samme dag/neste dag)

  • Forhåndssortering av varer for forsendelse til lagre (lagervennlig levering)

  • Permanent varetilgjengelighet med økende produktportefølje på grunn av hyppige endringer av produktlinjer

  • Optimal lagring og håndtering av et bredt produktsortiment (hengende varer, flattliggende varer)

  • Fleksibel håndtering av sesongavhengige og daglige topper

  • Effektiv og hurtig returhåndtering