Deling med fraktselskap

For utsendelse av din bestilling sender vi adresseopplysninger og, om nødvendig, din e-postadresse og ditt telefonnummer til fraktselskapet som er engasjert for leveransen, for å koordinere opprettholdelse av leveringsavtalen. Opplysningene dine deles for å kunne gjennomføre kontrakten i henhold til artikkel 6 para. 1 b) GDPR.