Customer Service & Support CSS

Forebyggende Vedlikehold

Optimal systembeskyttelse

Forebyggende vedlikehold gjennomføres av utdannede service teknikere fra SSI SCHÄFER ved bruk av et databasert vedlikeholdssystem (Computerized Maintenance Management System - CMMS).

Computerized Maintenance Management System (CMMS) er det databaserte systemet fra SSI SCHÄFER for effektiv styring og kontroll av vedlikeholds- og reparasjonsarbeider på ditt anlegg. Big data er et sentralt aspekt av Industri 4.0. Ved hjelp av SSI SCHÄFER CMMS kan relevante data lagres, konsolideres og visualiseres for å utlede dype konklusjoner.

SSI SCHÄFER CMMS fordeler:

  • Papirløse arbeidsprosesser og elektronisk dokumentasjon av vedlikeholds og reparasjonsaktiviteter

  • Kontinuerlig overblikk over ditt anleggs vedlikeholds og reparasjonshistorikk

  • Teknisk dokumentasjon er alltid tilgjengelig

  • Forebygging av problemer med langtidsanalyser av innsamlede data

  • Planlegging og optimering av forebyggende vedlikehold

  • Detaljert liste over vedlikeholdsoppgaver på alle deler av anlegget

  • Effektiv organisering av vedlikeholdsoppdragene 

  • Oversikt over anvendte reservedeler og enkel gjenbestilling via SSI SCHÄFERs webshop i serviceportalen

I tillegg til de forskjellige vedlikeholdsaktivitetene, inkluderer forebyggende vedlikehold også inspeksjoner, sikkerhetsinspeksjoner, IT-systemovervåkning samt trening av dine ansatte. Når feil og slitasje oppdages på et tidlig stadium, er det langt mindre risiko for driftsstopp og forstyrrelser.

LAST NED