GoToWebinar

Innsamlede data og hjemmel

Vi samler inn følgende data fra deg for å gjennomføre webinarene våre:

Pålogging / Registrering

  • Fornavn, etternavn

  • Epostadresse

  • Selskap

  • Tema / Interesse


Implementering av webseminaret

  • Muntlig bidrag

  • Chatbidrag

  • Stemmebidrag

  • Deltakelse i webinaret

  • Integrert spørreskjema


Opptak og evaluering av webseminaret

  • Videoopptak av webinaret

Vi samler inn disse dataene basert på ditt samtykke, art. 6 (1) tent. a) GDPR, som du kan oppgi som en del av registreringen for webinaret. Du kan når som helst trekke tilbake dette samtykke ved å sende en e-post til marketing@ssi-schaefer.com. Dette påvirker ikke lovligheten av databehandlingen som ble utført før du trekker deg tilbake.

Bruke Pardot - Databehandlert

Invitasjonsprosessen for våre webinarer gjennomføres gjennom Pardot, en tjeneste levert av Salesforce EMEA Limited ("Salesforce"). Databehandling av Salesforce-selskaper og Salesforce-databehandlere utenfor EØS, spesielt i USA eller andre land som det ikke er tilstrekkelig beslutning av EU-kommisjonen for, kan ikke utelukkes. Derfor har vi inngått standardkontraktsbestemmelsene som er godkjent av EU-kommisjonen i samsvar med art. 46 (2) lit. c) GDPR med Salesforce.

For mer informasjon om Salesforces databehandling, se Salesforces personvernregler:

https://www.salesforce.com/eu/company/privacy/

Vi bruker Salesforce som databehandler. Databehandlere kan bare bruke dataene til de formålene som er spesifisert av oss, og er også kontraktmessig forpliktet av oss til å behandle dataene dine kun i samsvar med denne personvernpolitikken og gjeldende databeskyttelseslover. Det juridiske grunnlaget for Salesforces behandling av dine data på våre vegne er art. 28 GDPR.

Bruke GoToWebinar - Databehandler

Vi bruker GoToWebinar, en tjeneste levert av LogMeIn Ireland Unlimited Company ("LogMeIn"), for å gjennomføre våre webinarer. Databehandling av LogMeIn-selskaper og LogMeIn-prosessorer utenfor EØS, spesielt i USA eller andre land som EU-kommisjonen ikke har tilstrekkelig beslutning om, kan ikke utelukkes. Derfor har vi sagt opp standardbestemmelsene som er godkjent av EU-kommisjonen i samsvar med art. 46 (2) lit. c) GDPR med LogMeIn.


For mer informasjon om LogMeIns behandling av data, se LogMeIns personvernregler:

https://www.logmein.com/legal/privacy/international

Vi bruker LogMeIn som databehandler. Databehandlere kan bare bruke dataene til de formålene som er spesifisert av oss, og er også kontraktmessig forpliktet av oss til å behandle dataene dine kun i samsvar med denne personvernpolitikken og gjeldende databeskyttelseslover. Det juridiske grunnlaget for LogMeIns behandling av dine data på våre vegne er art. 28 GDPR.