Oppbevaringsperiode

Personopplysninger slettes når den lovlige oppbevaringstiden utløper, så fremt de ikke lenger kreves for å kunne fullføre eller inngå en kontrakt.