Opplæring og sertifisering

For å oppnå maksimalt utbytte av potensialet som dine anlegg og systemer har å by på, er det viktig at de betjenes på korrekt måte. Derfor tilbyr SSI SCHÄFER deg og dine medarbeidere relevante kurs – både rett etter idriftsettelsen og ved behov. Etter avslutning av hvert etteropplæringskurs får dine medarbeidere et sertifikat.

  • Gjennomføring av kurs kan holdes på vårt teknologisenter, eller på stedet der anlegget er bygget

  • Trening av operatører og ledere (eventuelt re-trening etter endring av stab)

  • Kursene gjennomføres av en kvalifisert SSI SCHÄFER kursleder med mange års yrkeserfaring (Tilgjengelig på forskjellige språk)

  • Online læreplattform til kontinuerlig selvstendig videreopplæring av dine teknikere