Dine fordeler

  • Ergonomisk optimert grensesnitt mellom menneske og maskin

  • Du unngår løftearbeider på stasjonen ved at det brukes et saksebord

  • Vareleveranse på pall direkte til stasjonen

  • Bruk av spesialmatter til stående arbeidsplasser gjør arbeidet mindre trettende

  • Geometrisk plassering av varene og lagerkasserne så nær hverandre som mulig

  • Vel gjennomtenkt avfallsstyring (avstander) til bortskaffelse av gamle kartonger (bånd til gamle kartonger), plast- og reststoffer (integrert avfallskasser)

  • Konsekvent vareflyt som styres av tyngdekraften

  • Visuell programvarestyrt understøttelse av lagringsprosessen vha menyføring med grafikker

  • Realisert tilleggsfunksjon: Lagring av returhåndtering fra farmasimarkedet