Ett konsept og mange vinnere

Vårt konsept ergonomics@work!® er ikke bare en fordel for ditt selskap, det er også heldig for dine medarbeidere og dine kunder.

Fordeler for dine medarbeidere

Motivasjonen øker, bedriftsklimaet blir bedre. Overflødige anstrengelser, helseskader og mulige tretthetssymptomer unngås ved at arbeidsstasjonen tilpasses dine medarbeidere. Det samme gjelder for arbeidsprosessene.

Fordeler for dine kunder

Raskere avvikling, færre feil – eksempelvis gjennom optimeringen av arbeidsstasjonene, spesielt på området varemottak.

Fordeler for ditt selskap

Dine kostnader reduseres, stillstandstider og feil minimeres, dessuten øker dine medarbeideres produktivitet – også fordi det oppstår færre tretthetssymptomer.

Dine fordeler:

  • Økning av produktivitet og kvalitet

  • Redusert fysisk belastning, bedre velbefinnende blant medarbeiderne

  • Bevist dugelighet i hverdagen

  • Betydelige kostnadsfordeler

  • Reduksjon av uproduktive aktiviteter

  • Senkning av feilkvoten

  • Kortere gjennomstrømningstider

  • Unngåelse av helseskader

  • Minimering av sykdomstilfeller