Work Station

ergonomics@work!® (arbeidsstasjoner)

Vel gjennomtenkte arbeidsstasjoner med ergonomics@work!®

Allerede på et tidlig tidspunkt ble vi oppmerksomme på den fundamentale betydningen som ergonomien har. Den berømte «SCHÄFER-kassen», vår Lager-Fix kasse, er et resultat av vel gjennomtenkt ergonomi. I dag råder vi over det mest omfattende og innovative utvalg av ergonomiske arbeidsstasjoner for lager og drift.

For også i en tid med topp moderne og sterkt automatiserte lagre er det fremfor alt den menneskelige innsatsen som sørger for kvalitet, produksjonskapasitet og leveringstid. Uansett om på lageret, i produksjonen eller på kontoret, overalt blir vesentlige oppgaver i verdiskapningskjeden utført av medarbeiderne.

Som tilbyder av logistikkløsninger har vi vært pionerer på området ergonomiske arbeidsstasjoner. Med det for øyet å skape særlig produktive arbeidsstasjoner som samtidig skåner kroppen, har vi utviklet vårt produkt ergonomics@work!®. Dette konseptet har nå blitt til en integrert bestanddel av alle produkter fra SSI SCHÄFER.

 • Vårt konsept omfatter blant annet følgende:

 • ​​​​​​​En materialflyt som skåner kreftene

 • Optimal plassering av betjeningselementer og indikatorer

 • Klar, enkel og logisk brukerføring

 • Naturlige, hudvennlige og allikevel robuste materialer

 • Støysvak drift

 • Integrert registrering av feil og understøttelse ved utbedring av feil

Vi analyserer arbeidsprosessene som forefaller allerede i forkant. Her fastholder vi eksempelvis manuelle aktiviteter i over 30 enkelte prosesskritt. På grunnlag av de data vi samler inn utvikler vi en optimal ergonomisk løsning.

VEL GJENNOMTENKTE ARBEIDSSTASJONER MED ERGONOMICS@WORK!®

 • Transport av laster bare horisontalt, eller nedover ved bruk av tyngdekraften. Dette er ergonomisk og skåner både rygg og ledd.

 • Overflødige bevegelser unngås. Arbeidsstasjonen designes rundt medarbeideren. Ved å minimere bevegelsene, kan tiden som går med til de enkelte arbeidsskrittene reduseres og effektiviteten økes.

 • En klar design av arbeidsstasjonen pluss en lett forståelig brukerføring. På denne måten fokuseres medarbeiderens oppmerksomhet på de enkelte skrittene. Ved

 • å føye til lyssensorer og programvarebaserte systemer, økes kvaliteten ytterligere.

 • Former og materialer som virker positivt inn på konsentrasjonen, som muliggjør fri bevegelse og som unngår skader. Til dette avrunder vi de enkelte elementene der det er mulig og produserer kontaktflater av tre.


Vår Pick to Tote arbeidsstasjon er et godt eksempel på en vellykket realisering av disse målene. Takket være den ergonomiske utformingen oppnås her en kvalitetsøkning på inntil 300 %!

 • Forskjellige bord- og bordplatesystemer samt løftebord

 • Arbeidsstoler

 • Modul-arbeidsbenker, systempåbygg, bakveggsystemer, rullecontainere

 • Lagerkasser (passende til bordsystemene)

 • ESD-tilbehør

 • Programvaren E-Pick 

 • pick@work

 • Transportsystemer for kasser som eksempelvis vår førerløse truck WEASEL®

 • Lagerautomaten LOGIMAT® 

 • Støysvakt transportør system FT-SLC

Vårt konsept ergonomics@work!® er ikke bare en fordel for ditt selskap, det er også heldig for dine medarbeidere og dine kunder.

Fordeler for dine medarbeidere

Motivasjonen øker, bedriftsklimaet blir bedre. Overflødige anstrengelser, helseskader og mulige tretthetssymptomer unngås ved at arbeidsstasjonen tilpasses dine medarbeidere. Det samme gjelder for arbeidsprosessene.

Fordeler for dine kunder

Raskere avvikling, færre feil – eksempelvis gjennom optimeringen av arbeidsstasjonene, spesielt på området varemottak.

Fordeler for ditt selskap

Dine kostnader reduseres, stillstandstider og feil minimeres, dessuten øker dine medarbeideres produktivitet – også fordi det oppstår færre tretthetssymptomer.

Dine fordeler:

 • Økning av produktivitet og kvalitet

 • Redusert fysisk belastning, bedre velbefinnende blant medarbeiderne

 • Bevist dugelighet i hverdagen

 • Betydelige kostnadsfordeler

 • Reduksjon av uproduktive aktiviteter

 • Senkning av feilkvoten

 • Kortere gjennomstrømningstider

 • Unngåelse av helseskader

 • Minimering av sykdomstilfeller

LAST NED

Hvordan kan vi hjelpe?