Paper handling systems and container handling systems

Document Drop

Denne stasjoner tjener det automatiske vedlegget av bilag i tomme eller fylte kassene. Kassene leses av maskinen, som i sin tur initierer utskriften av de ordrespesifikke bilagene. Bilagene som kommer ut av skriveren verifiseres. Delvis samles flere bilag i en stjerneformet skuffe og legges i kassen, som står under den. Kassene som har blitt korrekt bearbeidet fortsetter strekningen. Dersom det oppdages feil i forløpet, sluses kassen ut på en feilstrekning, slik at den kan kontrolleres.

  • En enkel og pålitelig teknikk som trenger svært lite vedlikehold

  • Forskjellige konfigurasjoner er tilgjengelige, avhengig av gjennomstrømningen (Single/Double/Triple)

  • Flere kassehøyder i en og samme maskin mulig

  • Mulige effekter på ytelsen