Frittbærende plattformer og plattformbårne reolsystemer

Avhengig av kravprofil og behov realiserer vi plattformer for deg som frittbærende konstruksjon eller som plattformbårne reolsystemer.

Ved reolplattformer blir det enten montert inn plattformganger i reolradene eller komplette plattformflater på reolinnretningene. Våre hyllereoler, gjennomløps- og pallereoler ​​​​​​​kan på denne måten fungere optimalt som bærersystemer. Denne byggemåten er typisk der hvor plukkeoppgaver overveier og/eller ekstra transporttekniske innretninger behøves.

Våre systemer kan utvides etter ønske i langs- og tverrgående retning og kan tilpasses de mest forskjellige belastninger og krav på stedet. Passende til dine krav realiserer vi også plattformer som fleretasjeanlegg for deg. Vårt omfattende tilbehørssortiment omfatter støtte- og bæreprofiler, gelendre og overleveringsplasser, gulvbelegg, trapper og trappgelender samt hele belysningssystemet.