Omfattende tilbehør

Utover den robuste stålkonstruksjonen leverer SSI SCHÄFER også lagerplattformer,trapper og sikkerhetsinnretninger samt retrieval machines og shuttle-systemer. Alle komponentene produseres av oss selv og er individuelt tilpasset de respektive høyreolanleggene, med største nøyaktighet. Dessuten tilbyr vi i ekstra utstyr som er spesielt tilpasset lageret, som for eksempel tak- og veggpaneler. Disse kan leveres i form av en omfattende helhetlig produktpakke.