Velprøvd silokonstruksjon

Hele spekteret av utførelsesvarianter for reolsystemer er meget stort . Mellom et helautomatisk høyreollager i silokonstruksjon og et manuelt betjent reolanlegg finnes det en hel rekke blandingsformer. Prinsipielt skjelner vi mellom lagre til oppstilling i en hall (inhouse) eller såkalte siloanlegg. Når det gjelder silokonstruksjonen, så utgjør reolen selv den bærende underkonstruksjonen for tak og fasade – bygg av en separat hall bortfaller. 

Gjennom presisjon ned til minste detalj og en vel gjennomtenkt teknikk er SSI SCHÄFER som en av de få tilbyderne av automatiske reolsystemer i stand til å realisere pallesiloer med en høyde på mer enn 40 meter. Gjør deg nytte av en lønnsom innsparing av plass gjennom den kompakte byggemåten, en enda raskere utnyttelse av anlegget takket være kortere montasjetider samt lavere driftskostnader. Fra en konstruksjonshøyde på ca. 20 meter kan det være formålstjenlig å utføre et høyreollager i silokonstruksjon.