Shuttle System Cuby with up to 36 storage levels

Perfekt kombinasjon: 3D-MATRIX Solution® og SSI Navette-system

I tillegg til det automatiske miniload lagersystemet kan SSI Navette-systemet kombineres med vår revolusjonære og patenterte 3D-MATRIX Solution® til en enda sterkere økning av effektiviteten.

Sammen med vår multilevel-shuttle SSI Navette på X-aksen, brukes SSI Navette løfte- og transportørsystem på Y- og Z-aksen. Navette-systemkomponentene som brukes i lagersystemet er beregnet for et optimalt samspill, idet disse arbeider de konsekvent parallelt og uavhengig av hverandre. Frakoplede transferplasser i stålkonstruksjon tjener som buffer mellom et flertall av SSI Navette-shuttles og SSI Navette-lifter, alle med individuell tilgang til lastbærerne. Dette gjør det mulig å foreta et sekvensert uttak fra lageret til et hvilket som helst antall arbeidsstasjoner, som er knyttet sammen ved hjelp av transportørsystemer, samt en lastoptimert innlagring.

Resultatet er en svært dynamisk og effektiv gods-til-person-plukking, lagring, bufring og individuell sekvensering i ett eneste system. Uttakene fra lager klargjøres - uten sammenbunting og fordeling - via et nedstrøms transportørsystem, til de tilknyttede plukkings- og forsendelsesstasjonene.