Shuttle System Cuby with up to 36 storage levels

Dine fordeler

 • Kombinert sorterings- og plukkesystem

 • Vare-til-person plukkesystem (lav støyutvikling)

 • Optimal utnyttelse av plass

 • Enorm forbedring av effektiviteten

 • Optimal materialflyt, kortere ordregjennomstrømningstider

 • Høy dynamikk selv på den minste plass

 • Feilfri plukking

 • Uforanderlig effekt ved lagring og lageruttak, uavhengig av påfyllingsgrad (>250 dobbeltsykluser per time)

 • Absolutt skånsom behandling av produktene

 • Lavt energiforbruk og liten slitasje

 • Systemet er lett å integrere og har en høy grad av kompatibilitet

 • Innovativ lagerteknikk: vesentlig fortetning av lageret

 • Beholdningsstyring i sanntid

 • Kontroll av forfallsdato

 • Sporing av varepartier

 • Høyeste sikkerhet, et maksimum av tilgjengelighet