Multi-Level Shuttle Navette

Multilevel-shuttle SSI Navette

Økning av effektiviteten i helautomatiske miniload-lagersystemer

Effektiv lagring og sekvensert plukking av brett, eller kasser i helautomatiske lagre – det er dette det fleksible multilevel-shuttle-systemet SSI Navette fra SSI SCHÄFER står for.

SSI Navette-shuttelen føres til stålkonstruksjonen til det automatiske miniload-lagersystemet ved hjelp av kjøre- og støtteskinner i et kjørenivå. Ved hjelp av to lastopptaksmidler som er plassert over hverandre og som har dobbelt dybde kan SSI Navette kjøre to lagernivåer parallelt og flytte til sammen fire transportenheter med én lastsyklus. Slik greier SSI Navette virkelige dobbeltsykluser sammenlignet med single-level-shuttles, noe som fører til et minimum av kjøretider og dermed til en fordobling av din prosesseffektivitet.

Det integrerte løfteverket gjør det mulig å betjene inntil åtte lagernivåer per kjørenivå. SSI Navette-liften fungerer som bindeledd mellom transportørsystemet og de enkelte SSI Navette-kjørenivåene. Deres antall og plassering i lagergangen kan velges fritt. Ved å plassere flere shuttles over hverandre, kan lagre konfigureres fleksibelt inntil en høyde på maksimum 24 meter.

Nøyaktig skalerbarhet ved samtidig maksimal tilgjengelighet

Multilevel-shuttle-systemet SSI Navette gir tilgang til et maksimalt artikkelspektrum i lagergangene gjennom et lastopptaksmiddel hvis bredde kan forskyves, slik at lastbærere med maksimale mål på inntil 850 x 650 x 560 millimeter og en maksimal vekt på inntil 50 kilo kan legges inn på og tas ut fra lager. Her lar det modulære SSI Navette-systemet seg tilpasse nøyaktig til ditt respektive ordrevolum, den gjennomstrømningen som kreves hos deg samt din individuelle artikkelstruktur.

Som system kan de frakoplede komponentene konfigureres fleksibelt, de kan utvides, skiftes ut og fornyes på en vedlikeholdsvennlig måte, takket være systemets uinnskrenkede tilgjengelighet i anleggsdriften. SSI Navette-systemet, som har bevist sin dugelighet gjennom flere år, utmerker seg med et maksimum av tilgjengelighet og samtidig en høy grad av prosesseffektivitet og fleksibilitet, noe som gjør systemet optimalt egnet til bruk på e-handelsområdet.

NAVETTE

Enhanced efficiency for fully automated miniload systems.

The flexible multi-level SSI Navette shuttle system from SSI SCHAEFER

The SSI Navette multi-level shuttle system enables you to access a vast range of articles in storage aisles, using adjustable-width load handling devices.

MULTILEVEL-SHUTTLE SSI NAVETTE

I tillegg til det automatiske miniload lagersystemet kan SSI Navette-systemet kombineres med vår revolusjonære og patenterte 3D-MATRIX Solution® til en enda sterkere økning av effektiviteten.

Sammen med vår multilevel-shuttle SSI Navette på X-aksen, brukes SSI Navette løfte- og transportørsystem på Y- og Z-aksen. Navette-systemkomponentene som brukes i lagersystemet er beregnet for et optimalt samspill, idet disse arbeider de konsekvent parallelt og uavhengig av hverandre. Frakoplede transferplasser i stålkonstruksjon tjener som buffer mellom et flertall av SSI Navette-shuttles og SSI Navette-lifter, alle med individuell tilgang til lastbærerne. Dette gjør det mulig å foreta et sekvensert uttak fra lageret til et hvilket som helst antall arbeidsstasjoner, som er knyttet sammen ved hjelp av transportørsystemer, samt en lastoptimert innlagring.

Resultatet er en svært dynamisk og effektiv gods-til-person-plukking, lagring, bufring og individuell sekvensering i ett eneste system. Uttakene fra lager klargjøres - uten sammenbunting og fordeling - via et nedstrøms transportørsystem, til de tilknyttede plukkings- og forsendelsesstasjonene.

  • Fordoblet prosesseffektivitet takket være dobbeltsykluser med minimerte kjøretider

  • Integrert sekvensering takket være frakoplet overlevering fra SSI Navette-shuttles og -lifter

  • Spesialtilpasset lagerkonfigurasjon gjennom skalerbare antall og plassering av SSI Navette-shuttles, -kjørenivåer og -lifter inntil en høyde på maks. 24 meter

  • Fleksibel og optimert tilknytning av arbeidsstasjonene vha. 3D-MATRIX Solution®

  • Håndtering og tilgang til et maksimalt artikkelspektrum i ett kjørenivå

  • Investeringssikker utvidbarhet gjennom modulære og frakoplede komponenter

  • Internasjonalt velprøvd lagersystem med et maksimum av tilgjengelighet

  • Energieffektivitet takket være multilevel-shuttle-teknologi

SHUTTLESYSTEMER FRA SSI SCHÄFER

Hos SSI SCHÄFER tilbyr vi et bredt spekter av shuttlesystemer, som kan øke effektiviteten i helautomatiske lagersystemer for smådelslagring.

Shuttlesystemer fra SSI SCHÄFER

Shuttlesystemene kan håndtere lastbærere med forskjellige dimensjoner og under forskjellige forhold, til og med kjøl- og frysemiljø.

CASE STUDY KARL STORZ GMBH & CO KG

SSI SCHAEFER has implemented a highly dynamic SSI Navette warehouse in accordance with the 3D-MATRIX Solution® for Karl Storz GmbH & Co KG as a general contractor. A system design with maximum flexibility and extensibility in mind, 120,000 bin storage locations and the use of 42 innovative Navette shuttles have increased efficiency at Karl Storz by more than 20 percent compared to conventional system concepts.

 

LAST NED

SSI SCHÄFERs shuttlesystemer

Se vårt store utvalg av shuttlesystemer i denne brosjyren.

6.7 MB

HVORDAN KAN VI HJELPE?