Miniload-lagre fra SSI SCHÄFER er utrolig variable

  • Bruk av forskjellige lagermaskiner avhengig av de individuelle kravene

  • En- og flerplasslagring, den sistnevnte som hyllereolsystem, eksempelvis til lagring av kartonger

  • Forskjellige lagringsmuligheter nede i dypet – fra enkel hylle og til de med flere hyller 

  • Varianter med flere vertikale funksjonsnivåer og lagerkraner som er plassert over hverandre for en enda større effektivitet

  • Integrering av gjennomløpskanaler