Mobil dekkhylle ELX

Mobile dekkhyller er en effektiv og plassbesparende løsning. Denne løsningen krever kun én hyllerad åpen av gangen. Dekkhyllene står på mobile vogner. Med dette systemet kan du åpne og benytte spesifikke hyllerader ved å flytte vognene. En løsning med mobile dekkhyller kan øke lagringskapasiteten med inntil 85% for enkeltnivå-installasjoner, og mer enn 100% for mesaniner.