ELB Cut & Weld

Cut & Weld

Cut & Weld – til din nøyaktig tilpassede emballasje  

 

På grunn av deres form og dimensjoner trenger forskjellige produkter emballasjeenheter i spesialstørrelser.

Til dette er Cut & Weld-kassene fra SSI SCHÄFER den passende løsningen.

Avhengig av ønsket spesialstørrelse – uansett om liten eller stor – skilles segmentene ut av SSI SCHÄFER basiskassene, eller flere kasser føyes sammen til en ny kasse ved hjelp av speilsveising.

Som standard fremstilles kassene av stål, polypropylen eller polyetylen. På forespørsel kan de også leveres av elektrisk ledende material (ESD).


Sveisesøm med høy stabilitet

Ved normale applikasjoner er den sveisede kassens belastbarhet lik belastbarheten til våre standard kasser. Sveisesømmens stabilitet tilsvarer ca. 90 % av kassens materialfasthet. Dette gjelder også ved bruk av elektrisk ledende material. Kassenes funksjonalitet opprettholdes tross sveisesømmen, både når det gjelder stabilitet, muligheten til å stable, automatiseringsevne og holdbarhet.


Utkastet for kassene samt deres konstruksjon og statikk krever en helt spesiell nøyaktighet. Vi gir deg råd når det gjelder muligheter og størrelser.


Dine fordeler:

  • Produksjon av spesialkasser, individuelt tilpasset dine behov

  • Av stål, polypropylen, polyetylen eller elektrisk ledende material

  • Høy belastbarhet for kasene, til tross for sveisesømmen

  • Omfattende rådgivning


Dette produktet forhandles av vår partner LIS.

Hvordan kan vi hjelpe?