Workpiece carrier made from PP for eight parts

Sprøytestøpte spesialinnsatser

Individuelle kasseløsninger

Ved siden av bruken innen manuell håndtering er våre spesialkasser spesielt egnet for anlegg med en høy grad av automatisering. De brukes fortrinnsvis innen produksjon med automatisk plukking av deler og i materialflyten hos leverandører til bilindustrien. De individuelle kassene produseres på basis av SSI SCHÄFER kasser for smålast iht. VDA-standard.

 

Spesiell sprøytestøpingsmetode for plast

Den nøyaktig tilpassede kassen produseres «monoblokk» i bare ett produksjonstrinn med en sprøytestøpingsmetode for plast. Det spesielle ved denne metoden: Kasse og innsatsen danner én enhet. Det bestemmende elementet er sentreringsenheten som er tilpasset produktets nøyaktige kontur – separate innsatser er ikke nødvendig. På denne måten er dine produkter optimalt beskyttet under håndtering og transport.

 

Løftesjakter og sentreringsboringer er til hjelp når enhetene plukkes horisontalt og vertikalt med automatisk utstyr og roboter. De loddrette veggene i spesialkassen med passende riller sørger for nødvendig stabilitet. Den glatte bunnen garanterer at kassene løper på uten problemer på alle transportører. Etter ønske utstyrer vi dine kasser også med etikettholdere på fire sider ifølge VDA-standard.

 

SPECIAL DUNNAGE FOR AUTOMATED HANDLING AND MATERIAL SUPPLY

  • Største posisjoneringsnøyaktighet for produktene dine

  • Høy stabilitet takket være loddrette vegger med riller

  • Glatt bunn garanterer at kasserne løper uten problemer på alle transportører

  • Håndtering av et ekstra innlegg bortfaller

  • Forhindring av transport- og lagerskader

  • Innsparing av kostnadene for enveis emballasjer

  • Manglende deler oppdages med én gang

  • Løftesjakter og sentreringsboringer er til hjelp når enhetene plukkes horisontalt og vertikalt med automatisk utstyr og roboter

Hvordan kan vi hjelpe?