Plukking

Fleksible løsninger til plukking for alle bransjer

Både på lagre og i distribusjonssentre: Plukking av varen hører med til de mest kostnads- og arbeidsintensive prosessene. Derfor har vi utviklet mange forskjellige plukkesystemer som reduserer manuelle aktiviteter på lageret – på denne måten kan ordrene behandles både raskere og mer effektivt. I vår portefølje tilbyr vi den komplette spennvidden, fra den manuelle til den helautomatiserte løsningen:

 • Automatisk plukking

 • Halvautomatisk ordreplukking (gods-til-person)

 • Manuell ordreplukking (person-til-gods)


Hvert av SSI SCHÄFER sine plukkesystemer sørger for høyeste produktivitet og en optimal materialflyt på lageret ditt. Gjør deg nytte av en konstant kvalitet – selv til tider med høyeste arbeidsbelastning under plukkingen. I mange år nå har vi vært markedsleder når det gjelder plukkeløsninger for farmasigrossisthandelen og for postordreapoteker. Vår styrke er vår fleksibilitet. Vi binder oss ikke fast til bestemte bransjer, vi kan også omvandle velprøvde systemer fra den ene bransjen til andre bransjer.

PICKING SYSTEMS THAT EFFECTIVELY REDUCE MANUAL ACTIVITIES IN THE WAREHOUSE

Ved siden av all teknikk er og blir mennesket en viktig og økonomisk faktor når det gjelder oppgaver til plukking. Overalt der hvor mennesker arbeider med systemene våre, legger vi stor vekt på ergonomisk optimerte arbeidsstasjoner. Derfor har vi utviklet konseptet ergonomics@work!® . Ved våre halvautomatiske ordreplukkesystemer sørger vi eksempelvis for haptisk behagelige kontaktflater eller en lett forståelig brukerføring.

Fleksibilitet er et viktig kriterium ved valget av et plukkesystem for å kunne reagere raskt og lettvint på svingninger i etterspørselen eller skift av sortiment. Vi gir deg gjerne råd i denne forbindelsen, hvilken applikasjon som passer til dine logistiske krav. Uansett hvilket system du bestemmer deg for – du kan alltid sette din lit til den velprøvde og velutviklede teknologien fra SSI SCHÄFER.

Våre systemtyper kan kombineres og er tilgjengelige for alle kurante produktgrupper og varesorter. Plukkesystemene er ideelt tilpasset transportørsystemet og andre SSI SCHÄFER komponenter – også styringen og programvaren til anlegget kommer fra egen fabrikk og strekker seg fra SAP kompetanse, WAMAS® og frem til datamaskinen som styrer materialflyten.

 • Fra manuell plukking og frem til høyeffekts plukking – for enhver bransje den riktige løsningen 

 • Effektiv og rask ordreavvikling

 • Høyeste produktivitet og fleksibilitet

 • Konstant kvalitet

 • Minimering av feilkvoten

 • Optimal materialflyt

 • Kan lett integreres i allerede eksisterende anlegg

 • Enkelt vedlikehold

 • Ergonomiske arbeidsstasjoner

 • Omfattende rådgivning

FLEKSIBLE PLUKKESYSTEMER TIL ALLE BRANSJER

Produkter og løsninger til manuell- halvautomatisk og automatisk orderplukkning

Picking of hanging garments with RFID scanner

Plukking

Manuell plukking

Batch Pick’n Scan Sorter

Plukking

HALVAUTOMATISK PLUKKING

A-Frame

Plukking

AUTOMATISK PLUKKING

HVORDAN KAN VI HJELPE?

[---Error_NoJavascript---]