A-Frame

SSI Case Picking: perfekt kombinasjon av modulbaserte løsninger

Eskeplukkløsningen ble lansert i 2008 med sikte på automatisk sammensetting av forsendelsesenheter i forretningssegmentene og er belønnet med flere priser, inkludert den anerkjente MM Logistik Award (2008). SSI SCHÄFER utvikler kontinuerlig sin brede ekspertise innenfor markedssegmentet dagligvarehandel.

  1. SSI Case Picking mottar hele paller fra leverandørene ved varemottaket og transporterer dem til automatisk depalletering ved hjelp av et transportørsystem eller førerløse kjøretøy (AGV-er). Der vil roboter automatisk laste av pallene enten fullstendig eller lagvis. I denne prosessen brukes det toppmoderne robotteknologi for å sikre at produktene behandles varsomt.

  2. Lagene av dagligvareenheter mellomlagres deretter individuelt i et automatisert plukklager. Her brukes meget effektive ettnivås shuttlesystemer fra SSI SCHÄFER.

    Hvis det stilles høyere krav til ytelse, kan shuttleplukklageret designes som en modul i SSI Case Picking-systemet ved hjelp av 3D-Matrix Solution®: 3D-Matrix er en meget fleksibel løsning som muliggjør lagring, mellomlagring og sekvensering i ett system. De mellomlagrede eskene kan overføres til palleteringsroboten i riktig rekkefølge.

  3. De intelligente modulene i  logistikkprogramvaren WAMAS® fra SSI SCHÄFER beregner den optimale sammensetningen av dagligvareenheter hentet fra 3D-Matrix mens de automatisk overføres til ordrepaller av roboter. Pallene transporteres til vareutleveringen enten ved hjelp av et transportørsystem eller med AGV-er fra SSI SCHÄFER.