A-Frame

3. Kontinuerlig lagertelling og oversikt:

All vareuthenting fra ethvert lagerområde og på hver arbeidsstasjon registreres i WAMAS®-systemet, inkludert partidata og best før-datoer, slik at operatøren alltid er informert om gjeldende beholdning og kan disponere den på en god måte.