Dine fordeler:

 • Svært dynamisk systemløsning til lagring og plukking av enkeltartikler, kasser, bakker og paller

 • Parallellisering av prosesser ved at horisontal og vertikal transport kobles fra hverandre samt tilføring til arbeidsstasjoner

 • Kontinuerlig tilgang til alle artikler i lageret uten reduksjon av ytelse

 • Dynamikk og høy produktgjennomstrømning uten flaskehalser

 • ABC-klassifisering av lagervarene bortfaller

 • Bufring av vareflyten med transferplasser

 • Fullstendig sekvensering av ordrene

 • Individuell tilgang til heisene på transferplassene

 • Modulær, skalerbar og utvidbar løsning

 • Alle komponenter kan installeres i et hvilket som helst antall og med fri lokalisering, lagerseksjonene kan utvides etter ønske, både i lengde, bredde og høyde

 • Enklere vedlikehold takket være lettere tilgjengelighet mens anlegget er i gang