Et minimum av personalinnsats – et maksimum av leveringshastighet

Totalt sett minimerer du din personalinnsats og øker samtidig leveringshastigheten med de automatiserte prosessene. Utover dette kan du unngå skade på varen og varetap – og returhåndtering i forbindelse med slike – når du bruker roboter.