Løsning til distribusjon for forskjellige produkter

Konseptet for SSI SCHÄFER sin løsning Fulfilment Factory® beror på moderne heng conveyor system med RFID-kompatible transportører (carriers). Til dette tilbyr vi passende lastbærere som poser eller kassere, som tar opp et bredt spektrum av artikler. Denne løsningen til distribusjon er egnet for forskjellige produkter:

  • Klær og sko

  • Leketøy

  • Småelektronikk

  • CD-er, DVD-er

  • Kosmetikk

  • Legemidler


Produktene kan overleveres til vår Fulfilment Factory® fra lageret eller direkte ved varemottak. Bestillingsomfanget er absolutt fleksibelt. Med systemet kan alle distribusjonsveier dekkes. For avviklingen av ordrene spiller det ingen rolle mer om du plukker ordrer for et detaljutsalg eller en e-handelskunde. Artiklene lagres ikke oppdelt i distribusjonskanaler, de lagres nå i ett eneste anlegg.

Vår Fulfilment Factory® bearbeider ordrene med riktig mengde og i riktig rekkefølge–både kostnadsvennlig og effektivt. Utover dette kan ordrene både sorteres og mellomlagres på en enkel måte. Et Fulfilment Factory® system inkluderer vanligvis også et dynamisk mellomlager, som er en fleksibel modul. Helautomatisk håndtering av returdistribusjonr samt plassering i og uttak av enkeltdeler fra lageret er derfor problemløst.