Pack Pattern Generator – for en filialtilpasset generering av pakkemønster

Parallelt med dette bearbeider vår Schäfer Pack Pattern Generator informasjonen som er innhentet med «Machine Vision» «på strak arm». Vår Schäfer Pack Pattern Generator – en programvaremodul som tilhører vår egen logistikkprogramvare WAMAS® – sørger for en volumoptimert, stabil og filialtilpasset generering av pakkemønstre. Med en intelligent pakkealgoritme beregner den pakkemønsteret for paller eller kasser og velger ut det ideelle pakkemønsteret for objektene. Samspillet mellom robot, Schäfer Pack Pattern Generator og WAMAS®sikrer deg en konstant høy pakkekvalitet, samtidig som det garanterer deg et sikker og reproduserbart pakkemønster. Resultatet er en forsendelsesprosess som er optimalt tilpasset pallen ved maksimal utnyttelse av volumet. 

Spesielt for grossisthandelen på området matvarer finner man et svært differensiert artikkelspektrum ved plukking og bygging av ordrepaller – disse kravene tilfredsstiller vår Schäfer Pack Pattern Generator med intelligensen til et omfattende og effektivt IT-system. Arbeid og kostnader til sortering i filialen unngås.