A-Frame

Smarte løsninger for e-handelsmarkedet

Vår 3D-MATRIX Solution® tilbyr den fleksibiliteten som er spesielt nødvendig for e-handelssektoren. Her gjelder det fremfor alt å realisere skalerbare anlegg med en lagerkapasitet på over 500.000 artikler. Vi dimensjonerer et anleggs lagerkapasitet og yteevne etter prosesser oppstrøms og nedstrøms – med våre løsninger tilbyr vi deg nøyaktig det som det raskt voksende e-handelsmarkedet behøver for å avvikle sine forretninger.

Gjør deg nytte av en betydelig økning av effektiviteten, en løsning som vokser med deg og dine oppgaver samt en investeringssikkerhet på lang sikt.