Dine fordeler

 • Best mulig gjennomstrømningstid for ordrene takket være den parallelle håndteringen

 • Egnet for: Varer med hyppig omsetningsfrekvens, som på grunn av deres form ikke kan plukkes automatisk, eller varer med moderat eller langsom omsetningsfrekvens, hvis frekvens er for liten for en automatisk plukking

 • Produktstørrelser inntil 280 x 230 x 200 mm; et volum på inntil 18 l per batch

 • Effektiv ordrehåndtering med programstyrt ordreoptimering

 • Høy plukkeeffekt og strekningsoptimering med batchdannelse

 • Gjennomstrømningseffekt inntil 600 rader per time

 • Den ergonomiske utformingen av arbeidsstasjonene i plukkesonen garanterer at de har en høy kvalitet

 • Effektiv bruk av ressursene

 • Oversiktlig og enkel utforming av plukkeforløpet

 • Kort tid til opplæring og høy kvalitet på plukkingen takket være en intelligent brukerstyring, meget brukervennlig

 • Bruksområder: legemiddels-  og kosmetikk industrien, mote, industri, detaljhandel og grossisthandel

 • Lave investeringskostnader