Funksjonsmåte

I det første skrittet leveres de plukkede ordrene i kasser på et transportsystem og og tømmes inn i en vippestasjon. På dette transportbåndet separeres produktene og transporteres for hånd. I lesestasjonen registrerer og dokumenterer en skanner de enkelte produktene ved en gjennomstrømningshastighet på 2 m/sek.

Avhengig av kravene som stilles skjer dette ved hjelp av 1D-strekkoder, 2D-matrikskoder og RFID-transpondere. Som siste skritt sammenfattes produktene i kasser igjen og fortsetter deretter veien til kunden.