Komponentene

Med til et Pick by Light system hører de følgende komponentene:

  • Styrecomputer med grensesnitt til det overordnede systemet (Host, LVS etc.)

  • Linecontroller (antall avhengig av anleggets størrelse)

  • En Pick face for hvert lagersted

 

En Pick face består av visnings- og betjeningsenheten som gir medarbeideren informasjon om mengder og som han kvitterer for på den lysende bekreftelsesknappen etter at plukkingen er gjennomført. Via to mengdekorreksjonsknapper har han muligheten til å korrigere vist plukkemengde i henhold til tilgjengelig antall under plukkingen.

Totalt kan systemet Pick by Light integreres i eksisterende eller prosjekterte plukkeprosesser og plukkestrategier. Systemet er særlig velegnet til bruk i hyllereolanlegg eller pallereolanlegg.