Radio Frequency Picking

Radio Frequency Picking: Papirløs plukking i lagre med store flater og et bredt produktsortiment ​​​​​​​

Radio Frequency Picking egner seg godt til manuelle plukking og er den optimale løsningen dersom du søker å føre og styre dine medarbeidere på lageret på en effektiv måte. 

Takket være mobile brukergrensesnitt har du muligheten til å utveksle dine data mellom de forskjellige terminalene via radio. Her arbeider vårt system med maskinvareuavhengige brukerdialoger. Radio Frequency Picking kan brukes som stand-alone løsning, eller systemet kan koples med ditt system online. På basis av bredbåndradio (Spread Spectrum) kan både dine hånd- og dine fast installerte gaffeltruckterminaler forbindes med hverandre ved hjelp av en sentral server.

Det mobile brukergrensesnittet er fremragende egnet til å sørge for en høy effektivitet ved  forskjelligbruk:

  • Registrering av varemottak

  • Plukking

  • Vareopptellinger 

  • Gaffeltruck-styresystemer

  • Lastekontroller

 

Omfattende knowhow

Ved siden av teknikken leverer SSI SCHÄFER også logistikkprogramvaren samt den komplette tilknytningen til ditt lagersystem. Som en intralogistikk-spesialist med mange års erfaring har vi omfattende kunnskaper fra utallige små og store prosjekter. Vi fokuserer alltid på kundens behov, og vi setter alt inn på å levere et totalt system som gjør ditt lager mer effektivt og ditt firma enda mer lønnsomt og suksessrikt. 

MOBILE DIALOG WITH YOUR EMPLOYEES

Online overalt: Med vår bærbare Radio Frequency terminal

Vår Radio Frequency terminal er koplet til en ringskanner, og dine medarbeidere bærer den ganske enkelt på armen under plukkingen. På denne måten kan de ta imot dine ordrer overalt, de kan avlese ordredataene direkte fra displayet og til slutt kvittere for utførelsen på Radio Frequency terminalen. Radiooverføringen til datamaskinen finner sted via et Access Point.

Dine fordeler:

  • Enkel, rask og sikker plukking med radioterminaler

  • Manuell plukking

  • Integrert skanner

  • Reduksjon av manuelle innføringer

HVORDAN KAN VI HJELPE?

[---Error_NoJavascript---]